Top 10 overwinningen voor de natuur in 2016

Top 10 overwinningen voor de natuur in 2016

Laten we voor het begin van het nieuwe jaar even stilstaan bij wat we in 2016 samen bereikt hebben voor de natuur en wilde diersoorten. Hoewel de strijd nog lang niet gestreden is, heeft het afgelopen jaar toch aangetoond dat we als we samenwerken in staat zijn om de bedreigingen die wegen op de natuur aan te pakken en de natuurlijke grondstoffen waarvan we allemaal afhankelijk zijn te beschermen.

 

10. Maleisiës grootste mariene natuurpark komt tot leven

Het ‘Tun Mustapha Park’ in Maleisië werd afgelopen zomer officieel erkend, wat een mijlpaal in de bescherming van oceanen markeert, wereldwijd. Het park ligt in de zeeën rond de landen in Zuidoost-Azië die een van de (kleur)rijkste plekken op aarde herbergen: de onderwaterwereld van de Koraaldriehoek. Het nieuwe park zal bijna een miljoen hectare koraalriffen met wel 250 soorten koraal helpen te beschermen maar ook 360 vissoorten, bedreigde groene schildpadden, Indische zeekoeien, mangrove, zeegras, primair regenwoud en meer dan 50 eilanden.

9. Het Akkoord van Parijs treedt in werking

In 2015 heeft de klimaattop in Parijs een belangrijk politiek akkoord opgeleverd dat ambitieuzer was dan verwacht. 195 landen engageerden zich om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 2 °C, eventueel zelfs tot 1,5 °C. Het historische akkoord werd sneller dan ooit goedgekeurd en trad op 4 november 2016 al officieel in werking. COP22, die in oktober plaatsvond in Marrakech, had als doel de technische details van het Parijsakkoord beter uit te werken. De volgende cruciale stap volgt in 2018: dan moeten alle landen een tandje bijsteken om nog ambitieuzere nationale klimaatplannen voor te leggen.

8. Belize: seismische tests opgeschort dankzij protest

Het grootste koraalrif van het noordelijke halfrond is onlangs gespaard gebleven van seismische tests om offshore olievelden op te sporen in de Caraïben. Die proeven dreigden het onderwaterleven in de regio zware schade toe te brengen. Na een golf van protest van burgers en natuurbehoudsorganisaties, waaronder WWF, kondigde de regering van Belize aan de seismische tests te schorsen. We bedanken de 160 000 mensen die de Beliziaanse eerste minister gevraagd hebben het rif, dat erkend is als UNESCO-werelderfgoed, te beschermen.

Antonio BusielloWWF US ok

7. De burgerluchtvaart bereikt een akkoord over de vermindering van zijn uitstoot

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft in oktober een akkoord bereikt rond de beperking van haar CO2-uitstoot. Het is de eerste keer sinds het akkoord van Parijs dat een hele sector zichzelf op mondiaal niveau een regel oplegt om de klimaatveranderingen tegen te gaan. WWF roept de landen nu op om tegen 2020 te evolueren naar een CO2-neutrale groei van de luchtvaartsector, die 2% van de wereldwijde uitstoot van CO2 vertegenwoordigt.

6. Obama verbiedt olieboringen op de Noordpool en in de Atlantische Oceaan

De Amerikaanse president Barack Obama heeft miljoenen hectaren marien gebied op de Noordpool en in de Atlantische Oceaan behoed voor nieuwe exploraties naar olie- of gasvelden, en dat zeker voor de komende vijf jaar. WWF is tevreden met die belangrijke beslissing, die een betere toekomst kan bieden voor wilde diersoorten uit de regio, zoals ijsberen, walvissen of koralen, hun natuurlijke habitats en autochtone gemeenschappen.

Original WW227623 ok

5. CITES: grote overwinning voor de bescherming van wilde diersoorten

De 17e Conferentie van de Partijen van de CITES-Overeenkomst – de overeenkomst over de internationale handel in bedreigde diersoorten – vond vorig jaar plaats in Zuid-Afrika en heeft geleid tot verregaande beslissingen om veel bedreigde diersoorten beter te beschermen. Zo hebben de deelnemende landen onder andere gestemd voor het behoud van het bestaande verbod op de internationale handel in olifanten- en neushoornivoor. Ze hebben ook de Afrikaanse grijze papegaai en het schubdier, het meest gestroopte zoogdier ter wereld, geklasseerd in Bijlage 1, die de internationale handel ervan volledig verbiedt.

4. De natuurwetten van Europa worden behouden

Na twee jaar onzekerheid heeft de Europese Commissie beslist om de richtlijnen die de natuur beschermen in Europa – de Vogel- en Habitatrichtlijnen – te behouden en niet aan te passen. De Commissie kondigde bovendien aan een actieplan te zullen uitwerken om de implementatie van de richtlijnen in de lidstaten en op regionaal niveau te versterken. Dit is een enorme overwinning voor de natuur en voor de 200 ngo’s die samen maandenlang hebben gestreden over heel Europa. Maar niets was mogelijk geweest zonder de steun van honderdduizenden burgers. Van harte bedankt aan iedereen die onze acties heeft gesteund.

HI 228241 ok

3. China verbiedt binnenlandse ivoorhandel in 2017

Aan het einde van het vorige jaar kondigde China aan dat er ten laatste tegen december 2017 een totaalverbod zal komen op binnenlandse handel in ivoor. Die beslissing maakt deel uit van de inspanningen van de Chinese regering om de vraag naar ivoor te verkleinen en de plaag van olifantenstroperij te stoppen. De Verenigde Staten, de op een na grootste ivoormarkt ter wereld, namen eerder al een gelijkaardige beslissing.

2. Voor het eerst in 100 jaar is het aantal tijgers gestegen

Na een decennialange daling is het aantal tijgers in het wild voor het eerst weer gestegen. In 2010 waren er maar 3200 meer in het wild maar nu zijn ze al met 3890. Die vooruitgang is het resultaat van het toenemende aantal beschermingsmaatregelen zoals het grote Tx2-project van WWF, dat als doel heeft het aantal tijgers in het wild te verdubbelen tegen 2020, en van preciezere methodes om het aantal dieren te tellen. Toch blijft hun toekomst onzeker. Vooral grote infrastructuurprojecten in Azië bedreigen hun habitat.

1. De reuzenpanda is niet langer bedreigd

Dankzij belangrijke inspanningen voor natuurbehoud is de reuzenpandapopulatie aanzienlijk gestegen, in die mate zelfs dat de iconische diersoort een categorie gedaald is op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van IUCN, van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Maar toch is dit geen totale overwinning. Er zijn nog altijd maar 1864 reuzenpanda’s in het wild en ze blijven kwetsbaar en geïsoleerd. Een groot deel van hun habitat wordt bedreigd door infrastructuurprojecten.

Copyright Jeroen Jacobs ok