‘Swingstate’ België slechts 16e op Europese ranglijst van klimaat- en energieambitie

‘Swingstate’ België slechts 16e op Europese ranglijst van klimaat- en energieambitie

België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat daarin op de 16e plaats, ver  achter alle buurlanden.  Volgens 11.11.11 en WWF ontlopende federale en deelstaatregeringen  hun verantwoordelijkheid ten opzichte van niet alleen de Belg vandaag maar ook de toekomstige generaties en gemeenschappen die ook getroffen worden door de klimaatverandering. 

 

 CAN Europe, een coalitie van klimaatorganisaties waar ook WWF en 11.11.11 deel van uit maken, drukt de Unie met de neus op de feiten: met de huidige Europese ambities halen we de objectieven van het Parijse klimaatakkoord niet. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat die ambities worden opgeschroefd. Een aantal landen waaronder Nederland en Frankrijk hebben zich al uitgesproken voor meer ambitie. België is daar niet bij. Ons land behoort tot de zogenaamde ‘swing states’, die onbeslist blijven. België moet zich zo snel mogelijk aansluiten bij de coalitie van landen die pleit voor hogere Europese klimaatambitie, zodat we de doelstellingen van het akkoord van Parijs kunnen bereiken. 

Overall results infographic

Falen op alle fronten

Ook wat betreft de bestaande doelstellingen doet ons land het niet goed. Voor broeikasgassen moet België in het jaar 2020 zijn emissies met 15% laten dalen tegenover 1990.  Maar we zien dat de uitstoot de laatste jaren terug stijgt. Dat is onder meer het gevolg van slechte coördinatie tussen de federale overheid en deze van de deelstaten. Ook de doelstelling   van 13% hernieuwbare energie tegen 2020 halen we niet. Op 1,5 jaar van de deadline halen we slechts 8,7%. 

Off target twittercards countries Belgium

Julie Vandenberghe, beleidsmedewerker klimaat- en energie van WWF: 'Ons land moet het beter doen. De risico’s van de klimaatverandering doen zich stilaan voelen: de overstromingen van afgelopen maand, zwaardere stormen, achteruitgang van onze biodiversiteit, stijging van de zeespiegel. Nochtans hebben we alleen maar te winnen bij een ambitieus klimaatbeleid: meer en betere natuur, een robuustere economie met meer innovatie en werkgelegenheid, minder luchtvervuiling en een lagere factuur voor de gezondheidszorg.'


Bogdan Vanden Berghe, directeur bij 11.11.11: 'Alle landen gingen in Parijs het engagement aan om de opwarming te beperken tot 1.5°C. Die drempel is cruciaal in het licht van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, maar dreigt onhaalbaar te worden. België moet zijn verplichtingen nakomen en zich bovendien aansluiten bij onze buurlanden. Nu ontloopt ons land zijn verantwoordelijkheid in de klimaatuitdagingen waar wij maar vooral ontwikkelingslanden voor staan.'

Het volledige rapport vindt u hier.