Suriname: goudkoorts bedreigt het voortbestaan van de reuzenotter.

Suriname: goudkoorts bedreigt het voortbestaan van de reuzenotter.

Op 30 mei is het de internationale dag van de otter, een soort die bedreigd wordt door de achteruitgang van zijn habitat en die al onze aandacht verdient. Op die plaatsen waar de otter het wel goed doet, is dat een goede indicatie voor de gezondheid van het milieu waarin hij leeft. En dat is belangrijk voor alle soorten, inclusief de mens.


Wist je dat de reuzenotter een van de grootste roofdieren is van Zuid-Amerika en bovendien belangrijk voor het ecosysteem daar?  Een van de weinige gebieden waar de reuzenotter nog in groten getale voorkomt, is de Guyanaʼs (Guyana, Suriname en Frans-Guyana). Maar deze parel van biodiversiteit staat onder enorme druk, waardoor de reuzenotter dreigt te verdwijnen. 

Suriname, slachtoffer van een nieuwe ‘goldrush’.

Het kleine en groene Suriname is een van de laatste toevluchtsoorden voor de reuzenotter, waarvan er naar schatting wereldwijd maar 5000 meer over zijn. Helaas voor de reuzenotter zit de bodem van Suriname vol goud. Vandaag wordt het voortbestaan van de soort zwaar bedreigd door legale en illegale goudwinning. Het kwik dat gebruikt wordt om goud te versmelten is bijzonder gift¬ig. Het komt in grote hoeveelheden in de waterlopen en rivieren terecht. Zo raken ecosystemen op het land en in het water verontreinigd. Het giftige metaal hoopt zich op in het vlees van de vissen die de reuzenotter dagelijks eet. Als belangrijkste roofdier van complexe waterlopen is de reuzenotter essentieel voor het volledige ecosysteem. 

WWF loutre otter gallery

De laatste jaren neemt de legale en illegale goudwinning sterk toe, met een catastrofale impact op het milieu. De mijnen lozen roodachtig, modderig afvalwater in de waterlopen en rivieren, met vernietigende gevolgen voor de fauna en flora. Er is dringend actie nodig! Suriname is een groen en vrij ongerept gebied. Het is voor 94% bedekt met tropische wouden, beschikt over een unieke biodiversiteit en is van groot belang voor het wereldwijde klimaatevenwicht.
WWF wil absoluut vermijden dat dit gebied het lot van zovele andere natuurgebieden ondergaat: dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, enorme ontbossing, zware vervuiling enz. Daarom willen we snel ingrijpen en hebben we een ambitieuze doelstelling: de 7,2 miljoen hectare beschermen die tot voor kort gespaard waren gebleven van elke economische activiteit. Met als doel het voortbestaan van de otter en tal van andere diersoorten in een beschermd leefgebied te garanderen. Daarom hebben we verschillende maatregelen in uitvoering:

  • Politieke acties ondernemen om de bescherming van deze gebieden te verzekeren;
  • Rangers opleiden om op te treden tegen illegale industriële activiteiten en stroperij;
  • De goudwinning strenger reguleren, zodat de lozing van kwik drastisch vermindert.

Dat alles in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, die vechten voor het behoud van hun natuurlijke omgeving. 

 WWF loutre otter CTA NL