Stop het verbranden van onze bossen en ons voedsel voor energie!

Stop het verbranden van onze bossen en ons voedsel voor energie!

Woensdag 17 januari stemt het Europese Parlement over de regels voor hernieuwbare energie in de hele unie. Om het Akkoord van Parijs te kunnen uitvoeren en klimaatverandering te beheersen, is er nood aan meer energie van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, die geen CO2 in de lucht blazen. CO2 in onze atmosfeer is immers een van de grote oorzaken van klimaatverandering.

 

Het voorstel dat op 17 Januari ter goedkeuring ligt, heeft dit echter niet zo goed begrepen. Het wil volledige bomen kunnen verbranden, omdat het deze beschouwt als hernieuwbare grondstof. Dit zou echter een enorme CO2-uitstoot met zich mee brengen en een grote extra druk op onze bossen zetten die nu al bedreigd worden. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat we op deze manier niet minder maar zelfs meer CO2 uitstoten dan met fossiele brandstoffen. Om aan de energievraag van Europa te kunnen voldoen, zou in Europa en de rest van de wereld een ontbossingsgolf ontstaan. Onze bossen absorberen net een grote hoeveelheid CO-2 en zijn een krachtige bondgenoot tegen klimaatverandering. Bovendien zijn bossen een bron van biodiversiteit, stabiliseren zij de bodem, en vullen waterhoudende grondlagen aan.

WWF bioenergie gallery3

Energie opwekken uit voedsel of bomen is slechts toelaatbaar op kleine schaal en enkel met afval van biologische oorsprong dat geen andere toepassing meer heeft.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat in tegen het advies van de wetenschappelijke wereld (meer dan 600 wetenschappers schreven daarover recent een open brief) en tegen de positie van alle internationale milieuorganisaties, waaronder WWF.