Spanje verbiedt uitbaggering in Doñana!

Spanje verbiedt uitbaggering in Doñana!

Spanje heeft toegezegd de Guadalquivir-rivier, essentieel voor het voortbestaan van werelderfgoed Doñana, niet uit te baggeren. Dit verklaarde het land in een rapport aan de werelderfgoedorganisatie UNESCO. Het waterrijke natuurgebied Doñana dreigde op de rode lijst voor werelderfgoed in gevaar te worden geplaatst als Spanje geen maatregelen nam. WWF is blij met de inzet van Spanje en dringt er op aan het baggerverbod te formaliseren voor de vergadering van het Werelderfgoed Comité in juli 2017.

 

"Al 15 jaar waarschuwen we voor de gevaren van het baggeren voor Doñana, de zeldzame wilde dieren die daar leven en de gezinnen die afhankelijk zijn van de rivier voor visserij", zegt Juan Carlos del Olmo, directeur van WNF in Spanje. Meer dan 140.000 WWF-supporters vroegen de Spaanse president via e-mail om Doñana te beschermen.

Vooruitgang, maar meer is nodig

Vorige week maakte WNF een scorecard waarop te zien is dat vier grote industriële activiteiten Doñana bedreigen. "We hebben vooruitgang geboekt met het verbod op baggeren, maar Doñana blijft bedreigd door illegale waterputten, niet-duurzame landbouw, en voorgestelde mijnen en gaswinning," zegt del Olmo. "Er moet meer worden gedaan om dit natuurgebied te redden."

Kostbaar drasland voor mens en natuur

Miljoenen trekvogels stoppen jaarlijks in Doñana tijdens hun lange reis tussen Europa en Afrika. Om die reis vol te kunnen houden zijn ze afhankelijk van dit drasland. Doñana is ook het leefgebied van veel bedreigde soorten zoals de Spaanse keizerarend en de Iberische lynx. Behalve een belangrijk waterrijk landschap voor de natuur in het droge Zuid-Spanje, levert Doñana ook banen in de visserij, landbouw en ecotoerisme voor 200.000 mensen die in de omgeving van het park wonen.