Samenvatting van het nieuwe IPCC-rapport

Samenvatting van het nieuwe IPCC-rapport

 In een krachtig nieuw rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van de VN worden de oplossingen uiteengezet die de opwarming van de aarde kunnen beperken door sectoren, waaronder energie, industrie, landbouw en landgebruik, gebouwen en vervoer, te transformeren. Ook België moet dringend de bestaande oplossingen opschalen (en kan daarvan op korte termijn de vruchten plukken). Het succes van de ‘Belgian  Alliance for Climate Action’ toont aan dat ook de bedrijfswereld vragende partij is.

Uit het rapport – ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change ‘- blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen tussen 2010 en 2019 hoger was dan in enig ander decennium in de geschiedenis van de mensheid, en dat we bijna geen tijd meer hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het schetst de grimmige realiteit van de stijgende emissies, die voornamelijk worden veroorzaakt door de vervuilende fossiele brandstoffen die nog steeds een groot deel van de energiesystemen in de wereld aandrijven, en door de koolstof die vrijkomt wanneer natuurlijke ecosystemen worden vernietigd.

Uitrol van klimaatoplossingen kan en moet veel sneller

LeHet rapport biedt een glimp van verschillende mogelijke toekomsten. Het benadrukt dat we keuzes en mitigatieopties hebben die ons op een pad met lagere emissies kunnen brengen dat de ergste effecten van klimaatverandering voorkomt en leidt tot duurzamere ontwikkeling. Sinds het vorige IPCC rapport uit 2014  zijn de technologieën aanzienlijk verbeterd en zijn de kosten van oplossingen zoals zonne-energie, windenergie en batterijen tot 85% gedaald en de uitrol van klimaatoplossingen versneld. Er moet echter nog veel meer worden gedaan om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen. Het rapport bevestigt ook dat de bescherming en het herstel van natuurlijke ecosystemen een enorm mitigatiepotentieel bieden door koolstof uit de atmosfeer te absorberen en vast te houden.

De klimaatverandering gaat sneller dan wij

Dr. Stephen Cornelius, hoofdwaarnemer van WWF voor het IPCC en hoofd van de WWF-delegatie die de onderhandelingen bijwoont, zei: "Dit rapport laat zien dat sommige sectoren weliswaar de goede kant op gaan, maar dat de klimaatverandering sneller gaat dan wij. We kunnen niet langer afhankelijk blijven van  de vervuilende fossiele brandstoffen die ons klimaat en de natuurlijke wereld vernietigen. We zullen de cruciale doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C niet halen tenzij we de klimaatoplossingen drastisch opschalen om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen. Dit betekent dat we op grote schaal moeten investeren om onze samenleving efficiënter te maken, schone hernieuwbare energie te gebruiken, de natuur te behouden en te herstellen, af te stappen van niet-duurzame bedrijfspraktijken en bij deze overgang niemand achter te laten. Elk moment, elk beleid, elke investering, elke beslissing is van belang om verdere klimaatchaos te voorkomen."

Uit dit IPCC-rapport blijkt dat in alle sectoren oplossingen voorhanden zijn om de uitstoot tegen 2030 met meer dan de helft te verminderen, in overeenstemming met een 1,5°C-scenario. Bovendien zijn er veel mitigatieopties met economische, maatschappelijke en milieuvoordelen.

Potentieel van samenwerkingsverbanden bij bedrijven is groot

Ook Belgische regeringen moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen en bestaande oplossingen opschalen, naast bijkomende voordelen voor de o.m. volksgezondheid zal dat onze energie-onafhankelijkheid ten goede komen, niet  onbelangrijk in de huidige context.

De private sector staat intussen te trappelen met bijna 100 bedrijven[1] die zich intussen hebben aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Al deze bedrijven geven de boodschap dat organisaties/bedrijven ook een belangrijke rol te spelen hebben, naast overheden, in het behalen van het Parijsakkoord en het tegengaan van de ergste gevolgen van klimaatverandering. Allen engageren ze zich om hun CO2-emissies in lijn hiermee te reduceren. Een studie[2] uit 2021 toonde het potentieel aan van samenwerkingsverbanden bij bedrijven in het behalen van globale mitigatiedoelstellingen en dus het beperken van de globale opwarming tot 1,5°C. De studie maakte een optelling van alle geregistreerde doelstellingen door niet-statelijke actoren en kwam uit op een significante bijdrage van bijna 15 Gigaton extra emissiereducties.