's Werelds grootste vervuilers hebben VN-klimaatbesprekingen gegijzeld – Enige lichtpunt ligt in Europa

's Werelds grootste vervuilers hebben VN-klimaatbesprekingen gegijzeld – Enige lichtpunt ligt in Europa

De langste UNFCCC COP-sessie ooit eindigde zondagochtend met grote uitstoters - zoals de Verenigde Staten, China, India, Japan, Brazilië, Saoedi-Arabië en anderen – die hun verantwoordelijkheid ontkennen. Ze blokkeerden de voortgang in Madrid. Ondanks oprechte eisen voor actie van kwetsbare landen, het maatschappelijk middenveld en miljoenen jonge mensen over de hele wereld die onmiddellijke klimaatactie eisen, verzetten grote vervuilers zich tegen alle inspanningen om de opwarming van de aarde onder 1,5 ° C te houden. Het belangrijkste lichtpunt komt uit Europa.

 

Hoewel omschreven als de ‘ambitie’ COP, heerste in Madrid duidelijk een gebrek aan politieke wil om te reageren op de schaal die de wetenschap van ons vraagt. Reactionaire regeringen profiteren van de planetaire crisis en brengen de toekomst van de komende generaties in gevaar. Met uitzondering van de Europese Unie toonden vooral de grootste uitstoters een volledig gebrek aan wil om op te treden tegen de aanstormende klimaatverandering. De landen zullen hun posities, die steeds meer in strijd zijn met de wetenschap en de publieke opinie, moeten rechtvaardigen tegenover de honderdduizenden jonge mensen die de voorbije maanden op straat kwamen, tegenover de vele mensen die vandaag al lijden onder de klimaatverandering, en tegenover hun eigen bevolking. De uitkomst van deze top biedt geen vooruitgang over de organisatie van een koolstofmarkt, respect voor mensenrechten, publieke participatie of financieringsverlies en -schade door klimaateffecten.

Manuel Pulgar-Vidal, leider van WWF's klimaat- en energieprogramma, zei: "Ondanks de inspanningen van het Chileense voorzitterschap was het gebrek aan inzet om de klimaatactie door grote uitstoot landen op te schalen te moeilijk om te overwinnen. Hun positie van de grote vervuilers staat in schril contrast met de wetenschap, de stijgende eisen van de straat en de harde gevolgen die vandaag voelbaar zijn in kwetsbare landen.

Koen Stuyck, woordvoerder WWF: “We weten wat er moet gebeuren en er is geen tijd meer om ons te verliezen in welles-nietes debatten. 2020 moet anders zijn en we zullen nog harder pleiten voor de bescherming van mens en natuur. Regeringen zullen naar huis terugkeren en te kampen krijgen met toenemende frustraties van jeugdige bewegingen, burgers en kwetsbare gemeenschappen die lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering, en ze zullen daarop moeten reageren.

Lichtpunt vanuit Brussel

De keuze van de EU voor klimaatneutraliteit tegen 2050 was een van de weinige lichtpunten op deze top. Samen met de progressieve landen in het zuiden van de wereld kan de EU het Akkoord van Parijs volgend jaar weer op de sporen zetten.

België blijft in de staart van het Europese peloton hangen. Gelukkig sloot ons land zich uiteindelijk toch aan bij de verklaring van San José (voorgesteld door Costa Rica), die respect voor het Akkoord van Parijs en hoge ambities op wereldniveau vraagt. Ons land heeft werk aan de winkel om het Akkoord van Parijs na te leven.

De Waalse en Brusselse regering hebben begrepen dat we vooruit moeten met ons klimaatbeleid. We hopen dat de Vlaamse regering zich daar alsnog bij aansluit. WWF vraagt dan ook dat Vlaanderen constructief samenwerkt met de andere regio’s om tot een doeltreffend klimaatbeleid te komen voor België. Tegen het einde van de maand moet België haar klimaatplan voor de komende 10 jaar neerleggen, en het is zeer onduidelijk of het daarmee de doelstellingen van Parijs zal halen.

Landen hebben nog steeds de kans om te laten zien dat ze vastbesloten zijn om de klimaatcrisis aan te pakken door zo snel mogelijk in 2020 verbeterde klimaatbeloften in te dienen die aansluiten bij de wetenschap.