Reactie van WWF op het IPCC-rapport over landgebruik

Reactie van WWF op het IPCC-rapport over landgebruik

Het huidige landbeheer draagt bij tot klimaatverandering en legt onduurzame beperkingen op aan grondgebonden systemen waar mens en natuur afhankelijk van zijn, stelt een nieuw rapport van het IPCC dat vandaag werd voorgesteld in Genève.

 

Het speciale rapport van de VN-klimaatexperten onderzoekt het verband tussen de klimaatverandering, de mens en het landgebruik in een opwarmende wereld. Het waarschuwt dat klimaatverandering een extra druk uitoefent op het beschikbare land en dat het de degradatie van ecosystemen, het verlies van biodiversiteit en de voedselonzekerheid in de hand werkt.

We moeten ons voedselsysteem aanpassen als we de klimaatcrisis willen beperken.

WWF 08 ipcc report gallery03

Dr. Stephen Cornelius, hoofdadviseur van WWF in het IPCC-proces: ‘Dit rapport stuurt een duidelijke boodschap uit: hoe we land gebruiken, draagt bij aan de klimaatverandering en is momenteel niet duurzaam, noch voor de mens, noch voor de natuur. We hebben nood aan een dringende omschakeling als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5°C, zoals het akkoord van Parijs voorziet. Dat houdt in: het aanpassen van onze landbouwmethoden, en van onze productie- en consumptiepatronen.

Ons voedselsysteem in gevaar

Ons voedselsysteem vormt de grootste bedreiging voor de natuur. Het is verantwoordelijk voor 25% van de C02-emissies door ontbossing en omvorming van natuurlijke gebieden voor landbouw en veeteelt. Klimaatverandering verzwakt ons voedselsysteem ook: extreme meteorologische periodes en de overexploitatie van de grond reduceert het rendement ervan en vermindert de voedingswaarde van de oogst.

WWF 08 ipcc report gallery01

Julie Vandenberghe, klimaatexpert WWF-België: ‘Hoe zullen we 10 miljard mensen voeden in 2050? Als we de klimaatcrisis willen beperken en voedselzekerheid willen garanderen, moeten we een duurzamer systeem invoeren. In eerste instantie moeten we voedselverspilling tegengaan. 30% van ons voedsel wordt in de vuilnisbak gegooid. Dat vertegenwoordigt 8% van de wereldwijde C02-uitstoot. België heeft een rol te spelen. De Belgische overheden moeten het Nationaal Klimaat- en Energieplan eind december neerleggen bij de Europese Commissie. Dit plan moet alle klimaatmaatregelen bundelen, waaronder sterke maatregelen voor een duurzaam landbouwsysteem met respect voor mens en natuur. Deze maatregelen moeten gecombineerd worden met een drastische reductie van emissies uit fossiele brandstoffen.