Overwinning tegen fossiele brandstoffen in Griekenland

Overwinning tegen fossiele brandstoffen in Griekenland

Oliemaatschappij Total heeft officieel aangekondigd zich terug te trekken uit haar twee grootste en belangrijkste olieconcessies in de Kretenzische Zee. Een overwinning die haar stopzetting van de ontginning van fossiele brandstoffen in Griekenland markeert.

In de afgelopen jaren zijn olie en gas activiteiten in de Middellandse Zee, met inbegrip van exploratie, boren, vervoer en opslag, toegenomen.

WWF is dan ook bijzonder verheugd over een belangrijke stap in onze strijd tegen nieuwe olie en gas ontginning in Griekenland: Total heeft officieel aangekondigd zich terug te trekken uit de twee grootste en belangrijkste olieblokken, beide in de Kretenzische Zee. Dit betekent dat de onderneming elke ontginning van fossiele brandstoffen in het land definitief stopzet. Total kondigde aan dat zij in plaats daarvan "haar engagement voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Griekenland zal voortzetten". 

Dit is een belangrijke overwinning voor de campagne van WWF-Griekenland, gesteund door WWF-België. Het doel van de campagne was nieuwe plannen voor de exploratie en productie van olie en gas in Griekenland tegen te houden en op die manier belangrijke gebieden en soorten in stand te houden en bij te dragen tot een wereld zonder fossiele brandstoffen.

Mer de Crète

Succesvolle mobilisatiecampagne in Griekenland…

De twee verlaten vergunningsblokken waren veruit de grootste en meest veelbelovende olieconcessies in het land. Zij hadden de belangstelling getrokken van twee oliegiganten, Total en ExxonMobil. 

De aankondiging van de vrijwillige terugtrekking van Total komt na vier jaar intensieve campagnevoering door WWF op verschillende niveaus: mobilisatie van de getroffen lokale gemeenschappen, bewustmaking van het publiek, politieke pleitbezorging en juridische stappen. Deze laatste fase is echter nog steeds aan de gang.

… Maar niet alles is gewonnen tegen olie-exploitatie in Griekenland

WWF tekende beroep aan tegen de goedkeuring van deze concessies. Dit beroep bij de Raad van State is nog niet afgerond - de hoorzitting is gepland voor oktober 2022. Wij hopen dat zij de vergunning voor de exploitatie van deze concessies definitief zal intrekken.

Hoewel oliemaatschappij Total zich vrijwillig uit deze concessies heeft teruggetrokken, bestaat de autorisatie voor exploitatie van de vergunningsblokken nog steeds. Om te voorkomen dat deze concessies in de toekomst door andere ondernemingen, zoals ExxonMobil, worden geëxploiteerd, is de nietigverklaring door de Raad van State van essentieel belang.

WWF zal intussen zijn inspanningen blijven opvoeren: de Griekse regering gebruikt de Russische invasie in Oekraïne als voorwendsel om aan te dringen op meer "binnenlandse" productie van fossiel gas. 

Een kans voor Griekenland om hernieuwbare energie te bevorderen

Van de 12 blokken die aanvankelijk aan oliemaatschappijen waren toegekend (acht ‘offshore’ en vier ‘onshore’) en die 75.000 km² beslaan, zijn er reeds vier geannuleerd door de overheid, terwijl drie maatschappijen zich vrijwillig hebben teruggetrokken.

Wij moeten de energiecrisis van het afgelopen jaar zien als een kans om het einde van fossiele brandstoffen en de bevordering van hernieuwbare energie verder te ondersteunen. 

Ecologische rijkdom in Griekenland

Deze olie- en gasprojecten vormen een bedreiging voor de unieke ecologische rijkdom van Griekenland. De Helleense geul is bijvoorbeeld het belangrijkste gebied voor potvissen in de Middellandse Zee. De Strofades-eilandjes in de Ionische Zee zijn een unieke stopplaats voor trekvogels en de thuishaven van een aantal endemische soorten. Twee Ramsar-wetlands, Kotychi en Messolongi, worden ook getroffen door programma's voor de exploratie en winning van aardolie.

whale

De impact van ons werk tegen olie en gas leverde hier een enorme overwinning op. WWF-België en zijn medestanders hebben deze mobilisatie in grote mate gesteund en deelgenomen aan deze overwinning. Bedankt aan allen!

Wil je op de hoogte blijven van onze acties?
Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief