Nieuwe klimaatplannen moeten ook achteruitgang biodiversiteit aanpakken

Nieuwe klimaatplannen moeten ook achteruitgang biodiversiteit aanpakken

Als de wereld de mondiale temperatuurstijging tot 1,5° Celsius wil beperken, dan zullen landen hun acties rond klimaat moeten combineren met acties die de biodiversiteit in hun landen beschermen, zegt WWF in een nieuw rapport, niet toevallig tijdens de klimaattop in Bonn. Dat betekent enerzijds gecoördineerde acties tegen ontbossing en verzuring van de oceaan, een beter landgebruik en duurzamere landbouwpraktijken. Anderzijds moeten ook de AICHI-biodiversiteitsdoelen (Internationale doelen, afgesproken door internationale conventie over Biologische Diversiteit) worden opgenomen in hun nationale klimaatplan (NDC of ‘Nationally Determined Contribution’), wat tegelijk zal bijdragen tot het afwenden van de 6e mondiale massa-extinctie in de geschiedenis van de planeet. 

 

Een nieuw rapport dat WWF lanceert tijdens de COP23, wil het debat wereldwijd lanceren over de onderbelichte relatie tussen klimaat en biodiversiteit. Nu het klimaatprobleem ondertussen hoog op de internationale agenda staat, legt WWF de vinger op de blinde vlek van beleidsmakers: de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. Rapporten zoals het Living PLanet Rapport van WWF in 2016 tonen aan dat we afstevenen op een 6e massa-extinctie met 2/3e van alle wilde fauna die uitgeveegd zal zijn in 2020 als we niets ondernemen.

Er bestaat een wederkerige relatie tussen klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit m.a.w. klimaatverandering zet bijkomende druk op ecosystemen en hun biodiversiteit en andersom verergert de achteruitgang van biodiversiteit de klimaatverandering. Doordat bijvoorbeeld diersoorten die normaal zorgen voor de verspreiding van zaden verdwijnen uit de bossen waar ze wonen, verarmen deze bossen en worden ze vatbaarder voor ziekten en andere bedreigingen. Biodiversiteit maakt ecosystemen stabieler tegenover veranderde omstandigheden.

Het rapport geeft een algemene appreciatie van de klimaatplannen die landen hebben ingediend. Daaruit blijkt dat vooral bij geïndustrialiseerde landen er in hun klimaat- en adaptatieplannen heel weinig aandacht is voor de achteruitgang van de biodiversiteit.  Natuurbescherming en ontwikkeling wordt gemarginaliseerd in het economische en landplanningsbeleid. Een direct gevolg hiervan is dat deze landen, waaronder België, het risico lopen niet voorbereid te zijn op de klimaatverandering die ook hen nu al treft, bijvoorbeeld door zwaardere stormen en meer wateroverlast.

Andere landen doen dit wel zoals Bhutan. Het rapport geeft het voorbeeld van het ‘Bhutan for life’ project, dat het bewaren van zijn biodiversiteit inzet als krachtig middel om drie doelen tegelijk te realiseren: klimaatneutraal worden, beter gewapend zijn tegen klimaatverandering en bescherming van soorten en habitats.

Aanbevelingen van WWF:

  • Landen die rapporteren over de voortgang van hun klimaatdoelen aan de VN, vermelden ook hoe hun adaptatie en mitigatie inspanningen bijdragen aan het realiseren van de biodiversiteitsdoelen en duurzame ontwikkelingsdoelen. België kan alvast een geïntegreerd plan maken waarin de maatregelen en synergiën tussen mitigatie en adaptatie acties, duurzame ontwikkeling en bescherming van biodiversiteit worden aangepakt, zodat de rol van natuur in de strijd tegen klimaatverandering wordt erkend en ingezet. Hiervoor wordt op hoog niveau een gepast orgaan aangeduid, bv. de Interministeriële conferentie leefmilieu. Intersectorale groepen bestaande uit wetenschappers, ngo-experten en ambtenaren moeten kunnen bijdragen aan het proces en ook de bevolking moet de kans krijgen om op de plannen te reageren in publieke consultaties.
  • Er moeten nieuwe gemeenschappelijke indicatoren ontwikkeld worden die het rapporteren over de conventies (klimaat, biodiversiteit en duurzame ontwikkelingsdoelen) vereenvoudigen. De 14e samenkomst van het uitvoerend Comité van de Rio Conventie op 24 augustus 2016 identificeerde reeds landgebruik als een mogelijke indicator.
  • Creëer politieke en economische stimulansen voor de restauratie van ecosystemen met inheemse soorten, omdat ze zullen bijdragen tot de klimaatdoelen en de biodiversiteitsdoelen.
  • Door op een geïntegreerde manier in te zetten op biodiversiteit, klimaat en ontwikkeling kunnen beperkte middelen efficiënter benut worden.

Bijlage: WWF paper: “NDC’s – a force for Nature?

Deze paper werd voorgesteld tijdens een conferentie in het WWF-paviljoen op de klimaattop COP23 in Bonn op woensdag 15 november en donderdag 16 november.