Nieuw WWF-rapport onthult de ongeziene voordelen van het redden van wilde tijgers en lanceert eindejaarscampagne

Nieuw WWF-rapport onthult de ongeziene voordelen van het redden van wilde tijgers en lanceert eindejaarscampagne

Geld investeren om wilde tijgers te redden heeft ongeziene voordelen voor de Aziatische fauna en voor miljoenen mensen die leven in het historische tijgergebieden. Het rapport “Voorbij de strepen: red tijgers en red zoveel meer” komt uit op de 7e verjaardag van een historische top van alle tijgerlanden die het aantal tijgers wereldwijd wil verdubbelen. WWF-België voegt de daad bij het woord met een eindejaarscampagne die mensen vraagt om de wilde tijger een kans te geven. 

 

De tijger heeft het moeilijk. Heel moeilijk. Zijn leefgebied is op 100 jaar tijd met een dramatische 93% teruggedrongen. Elke minuut verdwijnen 17 voetbalterreinen aan natuurlijke bossen. Daarbovenop worden in Azië elke week 2 tijgers afgeschoten voor de illegale handel in tijgervacht en beenderen. De gevolgen laten zich raden: van de eens meer dan 100.000 individuen die door de Aziatische tijgergebieden zwierven bleven er in 2010 slechts 3200 over. Specialisten spraken reeds over het uitsterven van deze iconische soort.

In 2010 organiseerde WWF een top van alle 13 tijgerlanden in Sint-Petersburg, vandaag precies 7 jaar geleden. Toen werd afgesproken om het aantal wilde tijgers tegen 2022 te verdubbelen. Onder invloed van vele acties die sinds toen op touw gezet werden, met name in India, is er een heel lichte heropleving geweest en wordt het aantal vandaag geschat op 3890. Dat is nog echter nog steeds te weinig, en het dier blijft dan ook een van de meest bedreigde soorten ter wereld. WWF lanceerde daarom een eindejaarscampagne: door het symbolisch adopteren van een tijger kan iedereen bijdragen aan het redden van deze iconische soort.

ADOPTEER EEN TIJGER

Door een tijger te adopteren, doe je zoveel meer

Tijgerlandschappen uit de historische leefgebieden van tijgers - die variëren van 's werelds grootste mangrovebossen in de Indiase Sundarbans, tot in de besneeuwde bergen van Bhutan – overlappen met wereldwijd belangrijke ecosystemen. Veel daarvan maken deel uit van de laatste wildernissen in Azië. Een nieuw WWF-rapport brengt aan het licht welke rijke biodiversiteit deze gebieden herbergen en welke kritisch belangrijke diensten en producten ze leveren waarop miljoenen mensen vertrouwen. Het verminderen van de impact van natuurrampen is slechts een van de vele voorbeelden.

Het rapport benadrukt dat het beveiligen van tijgerlandschappen kan helpen minstens 9 grote stroomgebieden te beschermen die zoetwater leveren aan 830 miljoen mensen in India, Maleisië en Thailand, waaronder in stedelijke gebieden. Op dezelfde manier omvatten tijgerlandschappen de laatst overgebleven bossen die van cruciaal belang zijn voor de opslag van koolstof en dus helpen ze de klimaatverandering te verzachten.

"Elke dollar die wordt geïnvesteerd in het behoudt van tijgergebied helpt ecosysteemdiensten te vrijwaren die voor miljoenen mensen van cruciaal belang zijn", aldus Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België. “Bescherming van de uitgestrekte landschappen waar tijgers gedijen, helpt bij het reguleren van zoet water en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk vrijwaren we een cruciale bron van schone lucht, medicinale planten, banen en nog veel meer."

Alarmerend verlies van bosgebied

Toch worden wilde tijgers en hun leefgebieden nog steeds bedreigd, ook al hebben ze reeds 95 procent van hun wereld verloren. De overgebleven populaties zijn nu beperkt tot gefragmenteerde gebieden in de overgebleven bos Habitats van Azië. En zelfs in dat resterende bereik waar tijgers rondzwerven, dreigt bijna de helft (43 procent) verloren te gaan aan onhoudbare uitbreiding van landbouw en verstedelijking, waarschuwt het rapport.

Het bosverlies gaat door in een alarmerend tempo in de landen waar tijgers nog leven. Maleisië en Indonesië behoren tot 's werelds grootste producenten van koolstofemissies gekoppeld aan aantasting van bossen. Als dergelijke trends aanhouden, zullen belangrijke tijgerlandschappen netto koolstofuitstoters worden in plaats van koolstofopnemers. In Sumatra alleen, de enige plek ter wereld waar tijgers, orang-oetans en neushoorns in hetzelfde leefgebied te vinden zijn, is de natuurlijke bosbedekking in de afgelopen drie decennia met meer dan 50 procent gedaald door ontbossing.

Als toproofdier hebben tijgers uitgestrekte landschappen nodig om te gedijen. Ze delen hun habitat met veel andere bedreigde soorten, zoals de Aziatische olifant, luipaard en orang-oetan. De habitat van de tijger beschermen helpt ook minder bekende soorten - zoals de varkensneus kikker, die alleen voorkomt in de westelijke bergachtige Ghats van India, en het meeste van zijn tijd ondergronds doorbrengt. Ook hier hebben tijgers geholpen om deze natuurgebieden te beschermen.

ADOPTEER EEN TIJGER