Maak kennis met de “slimste” dieren uit het dierenrijk

Maak kennis met de “slimste” dieren uit het dierenrijk

Dieren gaan misschien niet naar school, maar ze  beschikken over een ruime kennis en speciale vaardigheden. Inderdaad, niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen je verbazen met hun intelligentie. Nog niet overtuigd? Deze vijf dieren brengen je vast op andere gedachten!  

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent dat kinderen overal in België zullen bijleren over vakken zoals taal, wiskunde, kunst, sport etc. Zo leren ze hun talenten ontwikkelen en worden ze voorbereid op het alledaagse leven. In de dierenwereld zijn er ook dieren met speciale talenten waardoor we ze als “slimme dieren” zien. Uiteraard is er zo veel dat we nog niet weten over het gedrag en de emoties van dieren, waardoor we onmogelijk kunnen zeggen welke dieren “slim” of “dom” zijn. Toch kennen we al enkele dieren met bijzondere talenten.   

Dolfijnen zijn echte communicatiespecialisten 

Volgens wetenschappers is de manier waarop dolfijnen met elkaar communiceren bijzonder complex. Ze hebben een van de meest uitgebreide akoestische vermogens in het dierenrijk. Ze maken een verscheidenheid van geluiden en gebruiken hun namen om elkaar te identificeren en te roepen. Dolfijnen begroeten elkaar op zee door hun namen uit te wisselen en schijnen de namen van andere dolfijnen tientallen jaren te onthouden. Er zijn maar weinig diersoorten die elkaars gegeven namen gebruiken. 

Kraaien met een gereedschapskist 

Niets staat een kraai in de weg om tot bij zijn eten te geraken. Zo gebruikt hij stokjes om insecten uit diepe holen te prikken. Sterker nog, als deze stokjes niet goed genoeg werken, zal hij ze aanpassen en bewerken zodat hij zijn doel bereikt. Hij weet zelfs dat hij het waterspiegel van een glas water kan  verhogen door er een steentje in te gooien! De kraai zat vast en zeker op de eerste rij tijdens de lessen fysica.

Zo leergierig als een octopus

Op het eerste zicht hebben octopussen en mensen niets met elkaar gemeen, maar toch hebben ze net zoals ons het vermogen om puzzels op te lossen en leren ze door te observeren. Octopussen blinken ook uit in operante conditionering: geconfronteerd met twee voorwerpen leren ze een van die voorwerpen aan te vallen in ruil voor een beloning. Hun keuzes worden gemaakt op kenmerken zoals kleur, vorm, textuur of smaak. Deze informatie kunnen ze maanden lang onthouden. Alles wat ze leren kunnen ze spontaan toepassen op nieuwe voorwerpen. Zo kunnen octopussen die eerder hebben geleerd een echte bal aan te vallen, vervolgens een virtuele bal op een scherm aanvallen.

Een olifanten die niets vergeet

Over een olifantengeheugen gesproken! Olifanten kunnen zich de routes naar de drinkplaatsen herinneren die ze jaren geleden hebben bezocht. Dit is noodzakelijk voor olifanten die droge gebieden leven waar water schaars is. Olifanten herkennen bovendien al hun kuddegenoten, tot wel dertig individuen. Probeert een onbekende olifant de kudde binnen te dringen, dan wordt die gelijk gesignaleerd. Bij andere kuddedieren, zoals herten, is dit niet het geval.

De orang-oetans leren van en met elkaar

Het is algemeen geweten dat er veel gelijkenissen zijn tussen primaten en mensen, maar hoe ver gaan deze gelijkenissen? Net zoals mensen, hebben orang-oetans geleerd hoe ze met hulpmiddelen zoals stenen en stokken eten kunnen vinden. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld een stok om mieren uit een hol te prikken. Deze kennis houden ze niet voor zichzelf, maar geven ze door aan de jongeren in hun groep. Zo zijn er voorbeelden waar oudere orang-oetans de kleintjes leren hoe ze kunnen controleren of hun voedsel veilig is om te eten.

De natuur kent nog vele geheimen, maar wat zeker is, is dat ze barst van het talent en kennis! Van de organisatietalenten van de mier tot de empathie en het verdriet van de olifant bij de dood van een dierbare, elk heeft zijn specifieke kenmerken. Wij moeten alles in het werk stellen om deze natuurlijke rijkdommen te leren kennen en te beschermen.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief