Internationale Climate Change Performance Index: België zakt met 5 plaatsen in de ranking

Internationale Climate Change Performance Index: België zakt met 5 plaatsen in de ranking

De ‘Climate Change Performance Index’ beoordeelt de klimaatprestaties van 57 landen plus de Europese Unie. Samen zijn deze landen verantwoordelijk voor 90% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Na de verdere daling van België op de ranglijst roept WWF de nieuwe regeringen op om onmiddellijk beleid te voeren dat de uitstoot van broeikasgassen structureel vermindert. België moet nu dringend met een verbeterd Nationaal Energie – en Klimaatplan komen dat het Akkoord van Parijs respecteert. 

 

Met een 40ste plaats dit jaar (5 plaatsen lager dan vorig jaar) daalt België opnieuw op de internationale ranglijst en bevestigt het zijn "lage" klimaatscore. Ons land blijft ver achter bij het Europese gemiddelde of zelfs bij opkomende landen als China of India. De ranglijst is gebaseerd op de vooruitgang die de verschillende landen in 2018 hebben geboekt op vier indicatoren: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, productie van hernieuwbare energie en soberheid in het energieverbruik. Het gebrek aan uitvoering van Nationale en internationale politieke engagementen draagt ook bij aan de scores van landen.

In het Belgische geval is er geen vooruitgang geboekt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, in tegenstelling tot de meeste andere landen. Het uitblijven van emissiereducties over meerdere jaren benadeelt vooral België in de ranglijst, en wijst op het gebrek aan effect van het klimaatbeleid in ons land de afgelopen jaren. Bovendien blijft de groei van hernieuwbare energiebronnen ver onder de noodzakelijke trajecten en is het energieverbruik te hoog.

Op het vlak van internationaal klimaatbeleid heeft België zijn score verbeterd door in 2020 het Europese engagement voor klimaatneutraliteit tegen 2050 te ondersteunen, maar blijft ons land hangen onder 'middelmatige' landen, gezien het gebrek aan Belgische consensus voor Europese doelstellingen voorgesteld voor 2030. Op 10 en 11 december heeft een Europese top plaats over klimaat, vlak voor een internationale top op zaterdag. WWF vraagt dat België ten minste de -55% reële emissiereducties doelstelling steunt voor Europa. Om helemaal in lijn te zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs is een Europese emissiereductiedoelstelling van -65% nodig tegen 2030.

Het nationale klimaatbeleid, samengevat in het Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP), wordt door de CCPI analysten als "zwak" beschouwd, in overeenstemming met de beoordeling van de Europese Commissie die in september werd gepubliceerd. Voor WWF moet het Belgische NEKP dringend in lijn gebracht worden met het Akkoord van Parijs.

Het overheidsbeleid waaraan onze regeringen werken, moet de emissies structureel terugdringen en resoluut de transitie naar een koolstofarme, veerkrachtige en duurzame economie versnellen. De middelen van het Europese herstelfonds in het kader van de Covid-19 pandemie bieden hiervoor kansen. WWF roept de verschillende Belgische regeringen op om hiervan gebruik te maken en volop werk te maken van de transitie naar een koolstofneutrale en natuurpositieve maatschappij.

Merk op dat geen van de beoordeelde landen zich op een traject bevindt dat compatibel is met het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C (doelstelling van de Overeenkomst van Parijs).

Het rapport Climate Change Performance Index 2020 is hier te vinden (in het Engels): https://germanwatch.org/en/ccpi