Het sprookje van Lady Liuwa, een verhaal van leeuwen en volharding

Het sprookje van Lady Liuwa, een verhaal van leeuwen en volharding

Dit is het verhaal van de kleine troep leeuwen in het Liuwapark in Zambia, die noch stropers, noch oorlog, noch afzondering klein hebben kunnen krijgen … tot dusver, want net als de meeste leeuwenpopulaties blijft ook deze troep erg kwetsbaar. We moeten hem dus blijven beschermen.

 

Vandaag is het Liuwa natuurpark in Zambia de gedroomde habitat voor leeuwen. Het is ook hier dat ieder jaar de grootste migratie van gnoes over de spectaculaire en immense vlakten trekt. En omdat het park in het noorden en het zuiden begrensd wordt door een rivier, is er voldoende water voor de 10 000 mensen en de talrijke diersoorten die in het park leven.

Maar 20 jaar geleden zag deze schets er lang niet zo idyllisch uit: door de woelige burgeroorlog die buurland Angola tot 2002 teisterde, was het aantal gnoes en zebra’s sterk afgenomen, grasland was vervangen door rijstvelden en het aantal conflicten tussen mens en roofdier bleef toenemen. Alsof dat nog niet volstond hadden stropers de laatste overlevende dieren gedood.

Behalve één leeuw, Lady Liuwa ... Zij had als enige alle beproevingen doorstaan.

Lady, de enige overlevende

Acht jaar lang trok de leeuwin Lady Liuwa helemaal alleen door het Liuwa Plain National Park in Zambia. Langzaam maar zeker eiste de natuur haar rechtsmatige plaats weer op, maar Lady Liuwa bleef wanhopig alleen achter. Leeuwen zijn de enige katachtigen die in groep leven. Uit eenzaamheid trok Lady Liuwa zelfs regelmatig naar kampplaatsen en safarivoertuigen op zoek naar menselijke nabijheid.

Nooit meer alleen

Later kreeg ze via een herintroductie georganiseerd door African Parcs, de beheerder van het nationaal park, opnieuw het gezelschap van enkele andere Leeuwen, en werden er gezonde welpjes geboren. Een nieuwe levenscyclus werd gestart. In 2017 stierf de beroemde leeuwin door ouderdom, maar haar erfenis blijft tot vandaag voortleven in het park: het herbergt momenteel een kwetsbare maar hechte populatie van 13 leeuwen.

WWF lion gallery

Lang niet veilig

Leeuwen hebben geen natuurlijke vijanden, waardoor het sprookje van Lady Liuwa een goed einde had moeten kennen, met leeuwen die nog lang en gelukkig leven ... De werkelijkheid is helaas anders. In heel Afrika wordt de leeuwenpopulatie sterk bedreigd: niet alleen verkleint hun leefgebied, ze worden ook gedood door boeren die vrezen voor hun vee, en door stropers op zoek naar ‘bushmeat’ en botten voor traditionele Aziatische medicijnen.

De koning der dieren krijgt het hierdoor heel moeilijk. De voorbije 20 jaar is het leeuwenaantal met 43% gedaald, in 26 landen is de leeuw al uitgestorven. Vandaag leven er nog maar 20 000 leeuwen in het wild, elk individu telt dus.

De troep van Lady Liuwa is dus nog lang niet veilig, verre van. WWF zet zich in voor de toekomst van de leeuwen, de Afrikaanse fauna mag zijn koning niet verliezen. Dankzij onze programma’s in samenwerking met partners als African Parks en de lokale bevolking hebben we de toekomst van meerdere populaties kunnen veiligstellen.

We moeten de troep van Liuwa behouden opdat dit prachtige Afrikaanse sprookje eindelijk een gelukkige afloop kent.

Help ons de koning van de savanne te beschermen. Met jouw gift zorgen wij voor:

  • Diersoorten een nieuwe kans te geven door ze opnieuw te introduceren in gebieden waar ze verdwenen zijn;
  • Natuurgebieden nog beter te beschermen en verder uit te breiden;
  • De strijd aan te gaan tegen stroperij;
  • Populaties te bestuderen.
  • Conflicten tussen mens en dier te beperken.

In een volgende fase, en dat is hopelijk al heel snel, willen we nieuwe leeuwen introduceren om de troep opnieuw te laten aangroeien en verzwakking door inteelt te voorkomen.

Luister naar het verhaal van Lady Liuwa Wilt u op de hoogte blijven van onze acties?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief