Het grootste beschermde tropische woudgebied ter wereld

Het grootste beschermde tropische woudgebied ter wereld

De vooruitgang die we samen hebben geboekt

In het hart van het Colombiaanse Amazonewoud ligt het nationaal park ‘Serranía del Chiribiquete’, een van de meest ongerepte tropische regenwouden ter wereld.

Dit park herbergt bijna 3 000 planten en dieren, waaronder bedreigde soorten zoals de laaglandtapir, de reuzenotter, de reuzenmiereneter, de jaguar, wolapen en rivierdolfijnen. Het park bevindt zich daar waar het Amazonewoud samensmelt met de naburige ecoregio’s van de Andes, de Orinoco en de Guyana’s. Veel van de planten en dieren die hier voorkomen, vind je nergens anders ter wereld.

Chiribiquete is ook van vitaal belang voor de lokale inheemse gemeenschappen, waarvan sommige nog nooit in contact zijn geweest met de buitenwereld en andere vrijwillig in afzondering leven. Oude rotstekeningen vormen een van de grootste archeologische rijkdommen van dit park: 50 muurschilderingen bestaande uit meer dan 70 000 oude tekeningen, waarvan sommige meer dan 20 000 jaar oud zijn. Ze bevinden zich in de vele, tafelvormige rotsformaties (tepuis) die uit het dichte woud oprijzen.

In 2018, na vele jaren campagnevoeren door WWF en andere organisaties, breidde de Colombiaanse overheid het park met meer dan de helft uit. Met zijn 4,3 miljoen hectare – de grootte van Denemarken – is dit vandaag het grootste beschermde stuk tropisch regenwoud ter wereld. Chiribiquete is bovendien erkend als werelderfgoedsite, wat bijdraagt tot de bescherming van zijn natuurlijke en culturele rijkdommen voor de toekomstige generaties.

We werken nu samen met de gemeenschappen, de overheid en andere partners om het goede beheer van het park te verzekeren. Samen werken we aan de samenstelling van een netwerk van goed beheerde en goed gefinancierde beschermde gebieden doorheen heel Colombia.

De uitdagingen die we nog moeten aangaan

Elk jaar wordt een gebied dat meer dan twee keer zo groot is als het nationaal park Chiribiquete, ontbost. Hoewel vele overheden, bedrijven en andere zich ertoe hebben verbonden om de ontbossing te stoppen, wordt jaarlijks nog altijd 10 miljoen hectare woud gekapt, dat is de oppervlakte van een voetbalveld per seconde.

Intensive landbouw vormt de voornaamste reden van ontbossing, vooral de productie van rundvlees, palmolie en soja. Maar ook mijnbouw, slecht beheerde bosontginning, de aanleg van wegen en andere voorzieningen vernielen boshabitats.

De ontbossing bedreigt de overlevingskansen van ontelbare soorten en miljoenen mensen die in en rond de wouden leven. Ze heeft ook gevolgen op wereldschaal: ontbossing versterkt de klimaatverandering en verhoogt het risico op pandemieën zoals COVID-19, door het toenemende contact tussen mensen en wilde dieren en de ziekteverwekkers die ze meedragen.

Overheden, gemeenschappen, bedrijven en vele andere, waaronder WWF, hebben een belangrijke rol te spelen in het rechttrekken van deze situatie. We moeten de mensen helpen begrijpen dat de bossen ons allemaal, waar we ook wonen, talloze essentiële diensten bieden, zoals proper water en een gezonde bodem. We moeten de ontbossing een halt toeroepen, de overblijvende wouden beter beschermen en duurzaam beheren, en de boslandschappen herstellen.

Samen kunnen we het verschil maken

4,3 miljoen hectare
Grootte van het grootste beschermde stuk tropisch regenwoud ter wereld
10 miljoen hectare
10 miljoen hectare bos wordt nog steeds elk jaar vernietigd