Europese Water Richtlijn gered nadat honderdduizenden Europeanen oproep van WWF tekenden

Europese Water Richtlijn gered nadat honderdduizenden Europeanen oproep van WWF tekenden

De Europese Commissie kondigde aan dat de krachtige waterwetgeving van de EU - de EU-kaderrichtlijn water (KRW) - niet zal worden gewijzigd. Dit is een mijlpaal voor de rivieren, meren en natte gebieden van Europa en een geruststelling voor honderdduizenden Europeanen die ingingen op de vraag van WWF en andere NGO’s om hun steun uit te spreken voor de KRW. In een verklaring aan POLITICO bevestigde de EU-commissaris voor Milieu, Oceaan en Visserij, Virginijus Sinkevičius, de noodzaak om zich te concentreren op de ondersteuning van uitvoering en handhaving "zonder de richtlijn te wijzigen".

 

De boodschap van de Commissie is duidelijk: de KRW is een essentieel onderdeel van de milieuwetgeving van de EU en zal in de huidige vorm blijven. Het besluit komt zes maanden nadat de wet als "geschikt voor zijn doel" werd beschouwd, na een grondige evaluatie van twee jaar. In de loop van dit proces eisten meer dan 375.000 burgers en 6000 wetenschappers dat de wet in zijn huidige vorm wordt behouden maar wel beter wordt uitgevoerd door de Europese landen.

Het besluit van de Commissie wordt verwelkomd door WWF, EEB, de European Anglers Alliance, European Rivers Network en Wetlands International, die samen de coalitie van Living Rivers Europe vormen en de #ProtectWater-campagne hebben geleid om de KRW te beschermen.

De KRW is een van de meest ambitieuze en holistische stukken van de milieuwetgeving van de EU en stelt zich ten doel om uiterlijk in 2027 100% van de zoetwaterecosystemen van de EU in goede gezondheid te hebben, tegen slechts 40% momenteel. De EU moet deze doelstelling halen om haar watervoorraden te behouden en ervoor te zorgen dat Europa zich aan de klimaatverandering kan aanpassen. Maar de implementatie door de lidstaten was zwak en de politieke wil om de wet in de praktijk te laten werken, was laag. Er is ook veel druk uitgeoefend om de wetgeving te verzwakken, onder meer van lobbygroepen in de sector.

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België: “Nu de EU de Water Richtlijn bevestigt is het tijd om alles op alles te zetten om de doelstellingen te realiseren. Tegen 2027 moeten ook de gezondheid van de Belgische rivieren, natte gebieden en grondwater voorraden aangepakt worden. Diersoorten zoals de otter, die onlangs weer gespot zijn in het Scheldebekken, zullen hiervan profiteren maar zij zijn slechts de kers op de taart, want als een paraplusoort zoals de otter het goed doet, dan doen vele soorten het ook goed. Voor de mens zijn er talloze voordelen: gezonde watergebieden zijn goed voor de biodiversiteit en helpen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ze zijn bovendien essentieel voor onze watervoorziening.“