Een betere bescherming voor sommige soorten, aanhoudende vragen voor andere...

Een betere bescherming voor sommige soorten, aanhoudende vragen voor andere...

Genève, 28 augustus 2019 - De 18e conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES CoP18) sloot  vandaag af in Genève, met belangrijke implicaties voor de toekomst van dier- en plantensoorten over de hele wereld. Vertegenwoordigers van 170 landen en tal van organisaties en industriële spelers bespraken een groot aantal voorstellen met betrekking tot de handel in het wild levende dieren wereldwijd, waarbij sommige soorten als duidelijke winnaars naar voren kwamen. 

 

Onder de winnaars waren karet- en andere zeeschildpadden. In een onverwachte maar broodnodige stap namen regeringen krachtige beslissingen om de illegale handel in zeeschildpadden aan te pakken en hun snelle achteruitgang te stoppen. Het zal nu van vitaal belang zijn dat de bereik-, doorvoer- en consumptielanden samenwerken om deze beslissingen te implementeren en deze soorten, die leven over enorme afstanden, adequaat te beschermen. Ook de handel in haaien en roggen wordt strenger gereguleerd. Dat dit nodig is bewijst de vondst, eerder dit jaar op de luchthaven van Zaventem, waar 1200 kg vinnen van deze soorten in beslag werden genomen.  

Voor een reeks andere soorten zijn ook belangrijke beslissingen genomen tijdens de vergadering: Drie soorten zeekomkommers in Zuidoost-Azië - ontvingen voor het eerst handelsbeschermingen, evenals gekko's, mako-haaien en verschillende houtsoorten, waaronder Mulanje-ceder, Mukula en Spaanse ceder. Handel werd helemaal verboden voor verschillende reptielen die bedreigd werden door de exotische huisdierenindustrie, waaronder pannenkoekschildpadden uit Oost-Afrika en Zuidoost-Aziatische kistschildpadden en de bescherming werd verhoogd voor twee spectaculaire vogelsoorten - de zwart-gekroonde kraan van de savannes van Afrika en de gehoornde neushoornvogel uit de regenwouden van Zuidoost-Azië. Er was ook overweldigende steun om de handel in verschillende grote katten, waaronder luipaarden, jaguars en tijgers, robuuster aan te pakken - inclusief verbeterde controle en rapportage over fokfaciliteiten zoals tijgerfarms, die zich ernstig zorgen maken over hun mogelijke bijdrage aan illegale handel en stroperij van tijgers in het wild.

Olifanten waren zoals steeds het onderwerp van veel belangstelling op CITES-vergaderingen. Regeringen stemden gelukkig voor het behoud van de internationale ban op handel in ivoor. Helaas schoten belangrijke discussies over het versterken van plannen om de rol van individuele landen in de illegale handel in ivoor aan te pakken, tekort bij wat nodig was.

België belangrijke transit hub voor gordeldieren

Een onderbelichte soort die versterking nodig heeft tegen de illegale handel zijn schubdieren. Het schubdier is wereldwijd nog steeds het grootste slachtoffer van illegale handel: tussen 2000 en 2013 werden 1 miljoen dieren gedood voor hun schubben, leer en vlees. België is hierbij een belangrijke transit hub in de EU. Zo werd in de 1e helft van 2019 al meer dan 20 kg schubben in beslag genomen in Zaventem.

Ook een strengere regulering en betere bescherming van amfibieën en reptielen is nodig, die in toenemende mate te leiden hebben van de handel in exotische huisdieren. Europa is voor deze diergroepen een belangrijke bestemming. WWF België leidt momenteel een Europees project samen met TRAFFIC dat de online handel in deze soorten onderzoekt.

"Het is van vitaal belang dat de internationale gemeenschap inspanningen blijft richten op het aanpakken van de illegale handel om een ​​hoopvolle toekomst voor kwetsbare soorten veilig te stellen. Zolang 'legale' markten voor bedreigde soorten blijven bestaan en landen er niet in slagen om nationale wetten te handhaven en de vraag naar producten van bedreigde soorten te verminderen zal stroperij een lucratieve zaak blijven”, aldus Sofie Ruysschaert, beleidsmedewerker WWF-België.

De grootste teleurstelling van deze top was inderdaad het verzuim om Vietnam voldoende ter verantwoording te roepen, ondanks dat het een topbestemming en doorvoerpunt is voor illegaal ivoor, neushoornhoorn en andere producten van wilde dieren, naast de vele tijgerboerderijen die zorgen baren. Helaas stelden Partijen geen uitgebreid onderzoek in naar de implementatie van CITES in Vietnam, zoals ze eerder hebben gedaan voor Laos PDR, de Democratische Republiek Congo en andere landen, die hen hebben ondersteund bij het verbeteren van de naleving van CITES.

De lidstaten bij het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde fauna en flora komen om de drie jaar bijeen. De volgende vergadering van de Conferentie van de partijen, CITES CoP19, zal plaatsvinden in 2022 in Costa Rica.