Dringende oproep van de wetenschap om de biodiversiteit te beschermen

Dringende oproep van de wetenschap om de biodiversiteit te beschermen

Meer dan 700 wetenschappers uit de hele wereld publiceren komende maandag een open brief aan de politieke leiders waarin ze oproepen om de ineenstorting van de biodiversiteit overal ter wereld dringend ernstig te nemen. Onder hen 82 Belgische wetenschappers en prominenten die wijzen op de fundamentele plaats van biodiversiteit en natuur als de basis van alle leven en menselijke activiteiten. Aanleiding is het internationale IPBES referentierapport dat maandag wordt voorgesteld in Parijs. Dat rapport zal een staat geven van de toestand van het leven op aarde.

 

Wat het IPCC is voor klimaat is IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) voor de biodiversiteit. Voor klimaat beseft iedereen intussen dat we een crisis beleven en dat we de transitie naar een koolstof neutrale samenleving nodig hebben. Er is echter nog een crisis bezig, die tot nog toe onderbelicht bleef. In de aanloop naar het belangrijke jaar 2020 waarin de biodiversiteitsdoelen die de VN zich in 2010 gesteld hadden aflopen, moet het bewustzijn over de crisis van onze planetaire biodiversiteit dringend naar hetzelfde niveau getild worden als voor klimaat.

De voorbije twee weken interpelleerde WWF de Belgische politieke partijen in een reeks gesprekken, die live werden uitgezonden via Facebook en nog steeds te bekijken zijn op onze website. In deze zogenaamde ‘Panda Lives’ werden partijvoorzitters en ministers bevraagd naar hun plannen om de crisis van het klimaat en de biodiversiteit aan te pakken. Met deze alarmkreet van de wetenschappelijke wereld hebben politici geen excuus meer om dit probleem nog langer te negeren.

De wetenschappers roepen politieke leiders op om niet langer activiteiten te financieren die de natuur vernietigen, ontbossing en bodemdegradatie een halt toe te roepen, onze oceaan en het mariene leven te beschermen (vooral tegen plastiek), de transitie naar duurzame landbouwpraktijken te stimuleren en het Akkoord van Parijs uit te voeren zodat de klimaatsverandering kan gestopt worden.

Open brief  “ Call4Nature - Oproep voor onze natuur”

Lees de brief