De Europese Houtverordening moet versterkt worden!

De Europese Houtverordening moet versterkt worden!

U investeert in een gitaar, keukengerei of houten tuinmeubilair, of u koopt houtskool? Dan draagt u mogelijk bij aan de illegale vernietiging van bossen. Nochtans verbiedt de Europese Houtverordening de invoer van illegaal hout sinds 3 maart 2013. Helaas geldt dat verbod niet voor bepaalde categorieën objecten, zoals boeken en postkaarten, houten stoelen, houtskool, doe-het-zelf gereedschap, klokken en houten keukengerei of muziekinstrumenten. Al deze objecten vertegenwoordigen 67% van de waarde van de invoer van houtproducten in de Europese Unie.

 

Belgische federaties en bedrijven uit de betrokken sectoren hebben zich aangesloten bij WWF om strenge regelgeving te eisen voor alle houtproducten. Als Europa zich er niet toe verbindt dit wetgevingskader aan te scherpen, kunnen slechte praktijken worden voortgezet. Een situatie die de bosbestanden op de lange termijn in gevaar zou brengen.

Om dit probleem aan te pakken roept WWF:

  • Bedrijven op om deel te nemen aan de openbare raadpleging die door de Europese Commissie is geïnitieerd en om haar verklaring mede te ondertekenen ter ondersteuning van een breder toepassingsgebied waardoor we kunnen zorgen voor een legale en verantwoorde houthandel;
  • Beleidsmakers op om de aanbevelingen van de parlementaire resolutie te volgen om "op Europees niveau de werkingssfeer van de Houtverordening tot alle houtproducten uit te breiden en aldus fraude en oneerlijke concurrentie te voorkomen".

 

De openbare raadpleging is nu afgesloten en wij danken alle organisaties en bedrijven die onze oproep ondersteund hebben.

Volgende stap: de evaluatie van de resultaten door de Europese Commissie, die wij over enkele maanden verwachten.

 

Voor meer info: