Covid-19 : Aziatische burgers voorstander van sluiting wet markets

Covid-19 : Aziatische burgers voorstander van sluiting wet markets

Op deze Internationale dag van de Gezondheid, terwijl de wereld worstelt met de ergste noodsituatie op gebied van volksgezondheid van de recente geschiedenis, steunt meer dan 90 procent van de ondervraagde respondenten in Zuidoost-Azië en Hong Kong een sluiting van illegale en ongereglementeerde markten voor dieren in het wild door de regeringen, volgens nieuw onderzoek voor WWF.  

 

De recente uitbraak van COVID-19 heeft het verband tussen zoönosen - ziektes die van dieren op mensen worden overgedragen - en markten voor wilde dieren scherp gesteld. Uit een onderzoek[1] met 5.000 deelnemers dat in maart werd gehouden in Hong Kong SAR, Japan, Myanmar, Thailand en Vietnam, bleek dat 82 procent van de respondenten zich erg of zeer erg bezorgd maakt over de uitbraak. 93 procent van de respondenten in Zuidoost-Azië en Hongkong zegt hun regeringen te steunen bij het optreden tegen illegale en niet-gereglementeerde markten.

De exacte oorsprong van COVID-19 blijft voorlopig een vraagteken, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bevestigd dat het een zoönotische ziekte is, wat betekent dat het van wilde dieren naar mensen is overgegaan. De Chinese regering kondigde op 24 februari een volledig verbod op de consumptie van wilde dieren af. Uit onderzoek van WWF blijkt dat soortgelijke acties van andere regeringen in de hele regio gesteund worden door hun burgers. Dit is het eerste onderzoek aangaande de publieke opinie over het verband tussen COVID-19 en de handel in wilde dieren in heel Azië.

'China heeft grote stappen ondernomen om het jagen, verhandelen, transporteren en eten van wilde dieren te verbieden, en Vietnam werkt aan vergelijkbare richtlijnen", zegt Christy Williams, Regional Director van WWF's Asia Pacific-programma. "Andere Aziatische regeringen moeten volgen door hun risicovolle markten voor wilde dieren te sluiten en deze handel voor eens en altijd te beëindigen. Zo voorkomen we het verlies van levens en een herhaling van de sociale en economische ontwrichting die we vandaag overal ter wereld ervaren.'

Negen procent van de ondervraagden door GlobeScan verklaarde dat zij of iemand die ze kennen in de afgelopen 12 maanden dieren op een open markt voor wilde dieren had gekocht, maar (dat) 84 procent zegt dat ze waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk in de toekomst geen producten voor dieren in het wild zal kopen.

'Mensen maken zich grote zorgen en zouden hun regeringen steunen in het nemen van maatregelen om mogelijke toekomstige mondiale gezondheidscrisissen te voorkomen die hun oorsprong kennen op markten voor wilde dieren", aldus Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International. "Het is tijd om de link te leggen tussen handel in wilde dieren, aantasting van het milieu en risico's voor de volksgezondheid. Nu actie ondernemen voor zowel de mens als de vele diersoorten die door consumptie en handel worden bedreigd, is cruciaal voor ons voortbestaan.'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gemeld dat de huidige COVID-19 pandemie, samen met minstens 61 procent van alle menselijke ziekteverwekkers, zoönotisch van oorsprong is. Het risico op verspreiding van zoönosen stijgt exponentieel als wilde dieren verhandeld worden. Andere recente epidemieën, waaronder SARS, MERS en Ebola, zijn ook allemaal terug te voeren op virussen die zich van dieren naar mensen hebben verspreid.

De onhoudbare handel in wilde dieren is de op één na grootste directe bedreiging voor de biodiversiteit wereldwijd, na de vernietiging van habitats. De populaties van gewervelde soorten op aarde zijn sinds 1970 met gemiddeld 60 procent afgenomen, en een rapport uit 2019 van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) concludeerde dat momenteel gemiddeld 25 procent van de wereldwijde soorten wordt bedreigd met uitsterven.