Bosbranden in 2020 kunnen erger zijn dan in 2019

Bosbranden in 2020 kunnen erger zijn dan in 2019

Een nieuwe studie van WWF en de Boston Consulting Group (BCG) toont aan dat het aantal bosbranden wereldwijd in april met 13% is gestegen in vergelijking met 2019, wat al een recordjaar was. De belangrijkste verklaringen voor deze toename zijn heter en droger weer als gevolg van klimaatverandering en ontbossing, voornamelijk veroorzaakt door de omzetting van land in landbouwgebieden. 75% van de bosbranden is door de mens veroorzaakt. 

 

ForestFires Graphic1 NL

Het rapport van WWF en BCG getiteld “Fires, Forests and the Future: een uit de hand lopende crisis?" inventariseert bosbranden over de hele wereld. In Brazilië ging 307.000 hectare bos in rook op tijdens de eerste zes maanden van het jaar (+ 26% ten opzichte van 2019). Dit is een oppervlakte die gelijk is aan 20 keer die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. WWF roept op tot noodmaatregelen om de ontbossing in de Amazone de komende vijf jaar te verbieden. Australië heeft tijdens het brandseizoen 2019-2020 de ergste bosbranden in zijn geschiedenis meegemaakt. Een op de vijf bomen ging in rook op en drie miljard dieren werden het slachtoffer van de vlammen. In april troffen verwoestende branden het noorden van Thailand en verwoestten 20% van het bos, waardoor kritieke vervuiling in Chiang Mai werd veroorzaakt.

Het rapport wijst er verder op dat mensen verantwoordelijk zijn voor 75% van de bosbranden in de wereld. Op het noordelijk halfrond worden de meeste branden veroorzaakt door nalatigheid (verbranding van afval, industriële of landbouwongelukken). In de tropen of subtropen zijn bosbranden meestal opzettelijk en worden ze gebruikt om nieuwe teeltgebieden te ontwikkelen. Als de huidige trends zich voortzetten, zullen de gevolgen op lange termijn verwoestend zijn door de uitstoot van miljoenen extra tonnen kooldioxide. Deze hoeveelheid CO2 die vrijkomt in de atmosfeer draagt bij aan de opwarming van de aarde en schaadt de biodiversiteit, de economie en de menselijke gezondheid.

ForestFires Graphic2 NL

Bosbranden en opwarming van de aarde: een vicieuze cirkel om te doorbreken 

Klimaatverandering en bosbranden versterken elkaar wederzijds. De branden zijn groter, intenser en gaan langer mee.

Fran Price, Mondiaal verantwoordelijke bossen bij WWF: "De wereld was getuige van de verwoestende gevolgen van de branden van vorig jaar, waarbij miljarden dieren in het wild zijn omgekomen en mensen hun huizen en middelen van bestaan verloren, en niet te vergeten een enorme impact op het klimaat. Een jaar later zijn branden nog steeds even actueel. Proactiviteit en betrokkenheid moeten de kern vormen van een wereldwijde brandbestrijding en moeten zich manifesteren op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Goede bedoelingen op papier betekenen niets als ze niet worden gevolgd door echte en effectieve acties ter plaatse - en deze acties moeten dringend gericht zijn op bossen en de strijd tegen klimaatverandering.

Een deel van het antwoord ligt in een betere focus op bospreventie- en beschermingsmaatregelen. Regeringen moeten een gecoördineerde wereldwijde respons opzetten op basis van het belang en de urgentie van het brandprobleem, voordat onomkeerbare schade wordt toegebracht aan onze planeet.

Welke bijdrage voor België? 

De zeer schadelijke gevolgen van deze branden maken het nog noodzakelijker dat alle regeringen hun ambities voor klimaatactie verhogen in hun nationale klimaatplannen en hun emissies verminderen zoals vereist onder het akkoord van Parijs. Landen hebben de mogelijkheid om dit nog dit jaar te doen.

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België: “België heeft een grote voetafdruk inzake geïmporteerde ontbossing. Zonder het te weten, consumeren Belgen producten uit aangetaste gronden in Zuid-Amerika, Afrika of Zuidoost-Azië. De Europese Commissie bereidt een nieuwe wet voor om te voorkomen dat producten die verband houden met ontbossing de markt van de Europese Unie binnenkomen. WWF vraagt de Belgische autoriteiten om deze toekomstige wet te steunen."

Lees het rapport “Branden, bossen en de toekomst: een uit de hand lopende crisis?"