Big Cats Save Big Cats: Belgische katten redden de grootste Amerikaanse “kat”

Big Cats Save Big Cats: Belgische katten redden de grootste Amerikaanse “kat”

Over de jaren heen heeft de grootste “kat” van Amerika de grootte van zijn habitat zien halveren en het aantal prooien in zijn jachtgebied zien afnemen. Terwijl 720.000 van de twee miljoen katten in België overgewicht hebben, kan de jaguar nauwelijks overleven in zijn natuurlijke habitat. Via de nieuwe “Big Cats Save Big Cats” campagne moedigt WWF de Belgen aan om minder aan hun katten en meer aan de jaguar te geven, en dit door de programma's van de organisatie ter bescherming van deze bedreigde diersoort te ondersteunen.

 

Een geducht roofdier dat tegenover heel wat bedreigingen staat

Het gebied dat bewoond werd door de jaguar strekte zich ooit uit van het zuiden van de Verenigde
Staten tot in Argentinië. Vandaag is de grootte van zijn habitat echter met 50% afgenomen als
gevolg van ontbossing, de aanleg van nieuwe wegen en infrastructuur en andere menselijke
activiteiten. De gevolgen hiervan zijn rampzalig: de toegang van de jaguar tot mogelijke prooien is beperkt, zijn leefgebied is versnipperd en zijn voortbestaan is in gevaar. Door gebrek aan prooien is de jaguar genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe voedselbronnen. Zo valt hij steeds vaker kuddes aan, waardoor conflicten met herders en de lokale bevolking ontstaan. Naast deze “vergeldingsjacht” vindt er een meer systematische jacht plaats, geleid door stropers en handelaars van wilde dieren. De producten van de jacht op de jaguar, met in het bijzonder zijn slagtanden, zijn erg populair. Het is een lucratieve handel die maar liefst 16 miljard euro per jaar zou genereren.

WWF jaguar gallery1

De jaguar redden om onze planeet te behouden

De jaguar is een diersoort die ook wel de “paraplu” wordt genoemd: als voornaamste roofdier speelt hij een regulerende rol en controleert hij de populatie van herbivoren. Door actief te strijden voor de bescherming van de jaguar en zijn leefgebied, breidt het WWF zijn actieterrein uit en zorgt de organisatie ervoor dat de ecosystemen van Ecuador en Suriname bewaard blijven. Ecuador is één van de 17 zogenaamde mega-gediversifieerde landen in de wereld: rijk aan biodiversiteit, met niet minder dan 91 soorten ecosystemen. Het is daarom van essentieel belang om de habitats en de wilde diersoorten in Ecuador te behouden, waarvan het grondgebied voor bijna 50% bedekt is door het Amazoneregenwoud, de “long” van onze planeet.

WWF jaguar gallery2

Red de jaguar, door een klein beetje minder aan jouw kat te geven

De situatie waarin de jaguar leeft, staat in schril contrast met die van onze Belgische katten: 36% van de twee miljoen katten in België heeft namelijk overgewicht. We hebben de neiging om hen te veel te voeden, terwijl de grootste “kat” in de wereld worstelt om te overleven. Daarom lanceert WWF “Big Cats Save Big Cats", een campagne die tot doel heeft de jaguar te helpen, door financiële ondersteuning te bieden aan de diverse beschermingsprogramma's van WWF.

WWF jaguar gallery3

'Door de situatie van de jaguar te vergelijken met die van een huisdier dat zeer geliefd is bij de Belgen, probeert onze “Big Cats Save Big Cats” campagne het bewustzijn van de bevolking over het lot van de grootste katachtige in Amerika te vergroten', zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF. 'De jaguar worstelt met grote moeilijkheden om zich te voeden en voort te planten. Tegelijkertijd ontwikkelt het internationale verkeer van de producten van de jacht op de jaguar zich razendsnel. Als voornaamste roofdier speelt hij een sleutelrol in het reguleren van verschillende ecosystemen en het in stand houden van de biodiversiteit. De verdwijning van de jaguar vormt een bedreiging voor onze planeet en zou een directe impact hebben op onze levensstijl. Daarom zijn de jaguar-beschermingsprogramma's die geïnitieerd worden door WWF meer dan ooit noodzakelijk.'

Belgen kunnen de programma’s van WWF voor jaguarbescherming ondersteunen door te doneren via de campagnewebsite en via de “cat configurator”, een ludieke tool waarmee katteneigenaren kunnen meten of hun trouwe viervoeter overgewicht heeft. Door te doneren via deze tool, ontvangen ze praktisch advies en praktische tips om hun katten weer in vorm te helpen. Elke geïnvesteerde euro maakt het mogelijk om vooruitgang te boeken in de strijd voor de bescherming van de jaguar en om de ecosystemen te behouden die cruciaal zijn voor de gezondheid van onze planeet.

 WWF jaguar gallery4