Bewuste Visweek = consument gaat massaal voor visproducten met keurmerk

Bewuste Visweek = consument gaat massaal voor visproducten met keurmerk

Van 25 september tot 1 oktober is het weer Bewuste Visweek. WWF organiseert deze week voor de derde keer samen met de onafhankelijke keurmerken MSC (duurzame wilde visvangst) en ASC (verantwoorde viskweek). In België nemen grote supermarkten, (fast)foodketens en voedingsbedrijven deel. De groei de laatste vier jaar van het aantal visproducten met ASC- of MSC is enorm. De bewuste keuze van vis met keurmerk stimuleert intussen de verbeteringen in kwekerijen en visserijen wereldwijd. En dat is nodig.

 

Wereldwijd staat het overgrote deel van de gemonitorde visbestanden onder grote druk. Volgens de Verenigde Naties wordt 31,4% van ’s werelds commerciële visbestanden overbevist, 58,1% wordt volledig benut en slechts 10,5% wordt onder bevist. Visserij heeft niet alleen gevolgen voor de visbestanden waarop wordt gevist maar ook voor het daarmee samenhangende leven in de zee. Zo leiden bijvangst en aantasting van het mariene milieu tot een grote achteruitgang van de biodiversiteit in onze zeeën en oceanen.

Door de grote vraag naar vis is de aquacultuurindustrie de afgelopen decennia sterk gegroeid. Wanneer viskweek niet goed beheerd wordt, kan het eveneens een reeks van negatieve effecten hebben, zoals waterverontreiniging en verstoring van de lokale ecosystemen en levensgemeenschappen. Met de Bewuste Visweek willen WWF, MSC en ASC de noodzaak van een duurzame visserij en verantwoorde viskweek benadrukken. Het is cruciaal dat we kiezen voor vis, schaal- en schelpdieren die duurzaam gevist of verantwoord gekweekt worden als we in de toekomst nog vis, schaal- en schelpdieren willen eten.

Certificering brengt verandering

Door de vraag en verkoop van vis met het ASC- en MSC-keurmerk ontstaat er een prikkel voor vissers en kwekers om rekening te houden met het milieu. De keuze voor MSC gecertificeerde vis heeft al tot meer dan 1200 gedocumenteerde en tastbare verbeteringen van visserijen geleid [bron = MSC Global Impacts Report 2017] sinds 1997. Het gaat dan om afspraken om visvangst te beperken, minder bijvangst door nieuwe vangsttechnieken en het ontzien van kwetsbare leefgebieden. Analyse van data over visbestanden van gecertificeerde en niet-gecertificeerde visserijen toont aan dat de MSC-gecertificeerde visserijen op gezonde of herstellende visbestanden vissen. De gecertificeerde visserijen vissen over het algemeen op grotere populaties vis in de jaren na certificatie. Vergeleken met niet-gecertificeerde visserij, blijken de visbestanden stabieler.

Het keurmerk van ASC bestaat minder lang dan MSC waardoor er nu nog geen onafhankelijke onderzoeksresultaten beschikbaar zijn naar de positieve impact door certificering. Maar we weten van de kwekerijen dat er bijvoorbeeld aanpassingen zijn gedaan om vervuiling van water te voorkomen, er minder medicijnen gebruikt worden en er andere soorten voer gebruikt worden. Bovendien wordt er beter voor medewerkers gezorgd en krijgen ze een beter loon.

Vandaag zijn er 1562 MSC-gelabelde producten en 976 ASC-gelabelde producten op de Belgische markt. In 2013 en 2015 waren er dat nog maar respectievelijk 688 en 900 (MSC) en 45 en 276 (ASC).

Vernieuwde viswijzer

De Bewuste Visweek van 25 september t/m 1 oktober 2017 is een gezamenlijk initiatief van ASC, MSC en WWF. Tijdens deze week herinneren we de consument aan het belang van een aantoonbaar duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. We geven de consument een instrument in handen om een bijdrage te leveren, namelijk MSC en ASC gelabelde producten. Wanneer geen gelabelde producten beschikbaar zijn kan de consument terecht bij de (vernieuwde) viswijzer van WWF (www.fishguide.be). De viswijzer helpt de consument om betere keuzes te maken.

Door een bewuste keuze kan de consument bijdragen aan het herstel van een gezonder zeeklimaat met voldoende vis, schaal- en schelpdieren waar kwetsbare kust- en zeegebieden worden ontzien. Meer informatie op www.bewustevisweek.be en volg #bewustevisweek.

Belgische retailsector massaal overstag

In België nemen grote supermarkten actief deel aan de Bewuste Visweek, onder andere Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Lidl, Okay en Spar. Naast de supermarkten doen ook diverse voedingsbedrijven en fastfoodketens mee aan het initiatief. De foodservicesector begint stilaan ook interesse te tonen met deelname van Bidfood, De Troyer en Marine Harvest als leveranciers, en campagnes bij Alma KU Leuven en resto VUB. Al deze bedrijven zullen mee de bewuste visweek onder de aandacht brengen van de consument. De grote deelname van de Belgische retailsector toont dat de markt klaar is voor de omschakeling naar duurzaam en verantwoorde vis en dat de consument hier steeds meer naar vraagt. Deze campagne wil die omschakeling aanmoedigen en daarmee de verduurzaming van gevangen en gekweekte vis een flinke duw in de rug geven.