60.000 koala's getroffen door bosbranden

60.000 koala's getroffen door bosbranden

Volgens een rapport in opdracht van WWF-Australia waren meer dan 60.000 koala’s slachtoffer van de grote bosbrandencrisis van begin dit jaar. De gevolgen zijn onder meer overlijden, letsels, trauma’s door inademing van rook, hittestress, uitdroging, verlies van leefgebied, verminderde voedselvoorziening en verhoogd risico op conflicten met andere dieren na hun vlucht naar niet verbrande bossen. 

 

In juli publiceerde WWF een tussentijdse versie van de studie waaruit bleek dat bijna 3 miljard dieren - zoogdieren, vogels, reptielen en kikkers - zich op het pad van de verwoestende bosbranden bevonden. Die algemene schatting is ongewijzigd gebleven in het eindrapport, vandaag gepubliceerd, getiteld "Impact van de ongeziene bosbranden 2019-2020 op Australische dieren".

Ongeveer 143 miljoen zoogdieren, 2,46 miljard reptielen, 181 miljoen vogels en 51 miljoen kikkers leefden in de gebieden die door de branden zijn getroffen. Het voltooide onderzoek bevat nieuwe informatie, waaronder schattingen van de effecten op enkele individuele diersoorten en groeperingen van soorten.

Naar schatting 50 miljoen inheemse ratten en muizen; bijna 40 miljoen buidelratten en suikereekhoorns; meer dan 36 miljoen ‘antechinuses’, smalvoetbuidelmuizen en andere insectenetende buideldieren; 5,5 miljoen ‘bettongs’, ‘bandicoots’, ‘quokka's’ en ‘potoroos’; 5 miljoen kangoeroes en wallaby's; 5 miljoen vleermuizen; 1,1 miljoen wombats; 114.000 Australische mierenegels; 61.000 koala's; 19.000 buidelmarters en Tasmaanse duivels; en 5.000 dingo’s werden verrast door de vlammenzee.

Op Kangaroo Island in Zuid-Australië troffen de branden meer dan 41.000 koala's, in Victoria meer dan 11.000, in New South Wales bijna 8.000 en bijna 900 in Queensland.

Lees het rapport

De CEO van WWF-Australië, Dermot O'Gorman, zei dat koala populaties in New South Wales en Queensland ook vóór de branden al snel achteruitgingen. “Zestigduizend getroffen koala's is een zeer verontrustend aantal voor een soort die al in moeilijkheden verkeert. Daarom lanceerde WWF ‘Koalas Forever’ - een gedurfde visie om het aantal koala's in Oost-Australië tegen 2050 te verdubbelen. Met deze campagne creëren we boscorridors met zaadverspreidende drones en richtten we een fonds op om landeigenaren aan te moedigen veilige gebieden voor koala's te creëren.

Deze visie maakt deel uit van het ‘Regenerate Australia’-plan van WWF - het grootste en meest innovatieve programma voor natuur- en landschapsherstel in de geschiedenis van Australië. Bijna drie miljard getroffen dieren is dan ook een getal dat een ​​plan van deze omvang verrechtvaardigt.

"WWF is vastbesloten om wilde dieren en habitats te helpen herstellen, gemeenschappen die door de bosbranden zijn getroffen te helpen heropbouwen, duurzame landbouw te stimuleren en ons land toekomstbestendig te maken", aldus O'Gorman.

Het onderzoek naar hoeveel dieren werden getroffen door de branden werd beheerd door dr. Lily Van Eeden en stond onder toezicht van professor Chris Dickman, beiden van de Universiteit van Sydney. Hun aanbevelingen omvatten onder meer het in kaart brengen en monitoren van planten en dieren in bioregio's die het meeste risico lopen bij toekomstige branden, en het ontwikkelen van strategieën om deze gebieden tijdens branden te beschermen.

"We hadden niet veel gegevens voor sommige dieren. Er is meer onderzoek nodig naar hoeveel dieren er zijn en hun vermogen om verschillende niveaus van brandintensiteit te overleven. We moeten dit begrijpen om soorten beter te beschermen”, aldus dr. Van Eeden.

"Mensen zijn geschokt door ons onderzoek en hebben tegen mij gezegd dat we niet kunnen toestaan ​​dat rampen van deze omvang in de toekomst voortduren", zei professor Dickman, die ook een bestuurslid van WWF-Australië is. “Met langetermijnmonitoring zouden we beter voorbereid zijn om te weten waar en wanneer we moeten handelen en welke middelen nodig zijn om risicovolle soorten te redden".

Lees het rapport

U kunt nog steeds steunen om Australië te helpen bij het omgaan met de nasleep van deze tragedie.