2019: Onze overwinningen in beeld

2019: Onze overwinningen in beeld

In een korte video overloopt WWF-België de resultaten behaald op het terrein in de loop van 2019. De resultaten dragen bij aan de bescherming van de natuur op wereldwijde schaal. Deze terugblik vormt ook een geschikte gelegenheid om iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan deze resultaten, hartelijk te bedanken.

 

De klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit hebben ook in 2019 ons werk bepaald. WWF-België zet zijn acties op het terrein verder en blijft strijden tegen de grootste bedreigingen voor de rijke maar kwetsbare ecosystemen van onze planeet.

WWF-België is actief in een aantal regio’s die belangrijk zijn voor de wereldwijde biodiversiteit: in Azië, Zuid-Amerika, Afrika en ook in Europa strijden we tegen de snelle achteruitgang van de fauna en de aantasting van zijn habitat.

In België telt de WWF-gemeenschap zo’n 123 500 sympathisanten die zich samen met ons inzetten om een wereld te bouwen waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Het is dankzij al deze mensen dat we in staat zijn om vooruitgang te boeken en onze acties voor de natuur uit te breiden.

En daarvoor danken wij jullie van harte. Samen is alles mogelijk.

Doe een gift