2 nieuwe tijgerwelpjes geboren in het nationaal park van Mae Wong in Thailand

2 nieuwe tijgerwelpjes geboren in het nationaal park van Mae Wong in Thailand

WWF zet zich al bijna twintig jaar in voor de bescherming van tijgers in Thailand, met name in het Mae Wong National Park. Dit park maakt deel uit van het fabelachtige Dawna Tenasserim-landschap, een belangrijk gebied voor Indochinese tijgers in Zuidoost-Azië.

Het opzetten en controleren van cameravallen is belangrijk voor het beschermen van wilde dieren en tijgers zijn geen uitzondering. Deze cameravallen leveren ons ook regelmatig leuke verrassingen op. Een jaar geleden konden we goed nieuws over de tijgers delen, waaronder beelden van vrouwtjestijgers die we nog niet hadden gezien in het park. Zij waren een teken van hoop voor de soort in de regio, aangezien hun aanwezigheid betekende dat zij in de komende maanden konden bevallen.

photo d'une tigresse prise par piège photographique

Twee kleine tekenen van hoop voor de tijger in Thailand

Een jaar later kwam onze wens uit! Een van deze tijgerinnen, HKT262F genaamd, werd gezien met twee tijgerwelpen van enkele maanden oud. Deze uitzonderlijke video bewijst dat ons werk vruchten afwerpt. De tijgerin heeft in het noorden van het land een gebied gevonden dat rijk genoeg is aan wilde prooien om zich te vestigen en voort te planten. WWF-België werkt samen met zijn partners in de regio om niet alleen de tijgers te beschermen, maar ook hun wilde prooien, die van essentieel belang zijn voor de katachtigen om te kunnen leven. 

Het stimuleren van de hoefdierenpopulaties om wilde tijgers te ondersteunen

Om haar welpen te voeden, moet een tijgerin gemiddeld 50% meer jagen dan in "normale tijden”. De groei van deze twee kleine tijgers is dus afhankelijk van de overvloed van de prooipopulaties. Helaas heeft de tijger in Thailand niet alleen te lijden van stroperij, maar ook van de stroperij van zijn prooi. De Sambar bijvoorbeeld, een hertensoort, is een van de favoriete prooien van de tijger in Thailand, maar de populaties zijn vaak te laag om een toename van het aantal tijgers mogelijk te maken. Deze herten planten zich ook langzaam voort waardoor het natuurlijk herstel van de populaties traag verloopt.

Daarom hebben we in 2021 bijgedragen aan een missie om 32 sambarherten te herintroduceren in het Mae Wong National Park om de lokale populatie een boost te geven. 12 van hen kregen een halsband om, zodat we hun evolutie en aanpassing aan hun nieuwe habitat konden volgen. Er zijn ook zoutblokken in het bos geplaatst, waarvan niet alleen de hoefdieren maar ook andere diersoorten zoals olifanten profiteren. Verdere herintroducties van herten zijn nog gepland voor dit jaar.

Behoud van bossen, het andere aandachtspunt voor de bescherming van de tijger in Thailand

Grote stukken bos zijn essentieel als habitat voor tijgers. Ze hebben grote gebieden nodig om te overleven. Maar de bossen van Dawna-Tenasserim, hoewel nog relatief ongerept, worden bedreigd door de uitbreiding van de landbouw, niet-duurzame houtkap en de ontwikkeling van grote infrastructuur zoals wegen, pijpleidingen en dammen.

Om de twee Mae Wong tijgerwelpen en hun andere soortgenoten een rijk leefgebied te bieden, werkt WWF op verschillende fronten aan de bescherming van de bossen van Thailand. Het programma omvat ondersteuning van beleidsmakers bij de keuze van wegeninfrastructuur, bestrijding van illegale ontbossing en de samenwerking met plaatselijke gemeenschappen om duurzame boslandbouw aan te moedigen.

Wil je bijdragen aan de bescherming van de twee tijgerwelpjes in Mae Wong? Adopteer symbolisch een tijger met een maandelijkse donatie!

Wil je op de hoogte blijven van al ons nieuws?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief