WWF changement climatique klimaatverandering header2 WWF changement climatique klimaatverandering header2

Klimaatverandering

De klimaatverandering vormt een belangrijke bedreiging voor de overleving van mensen en dieren. Droogte, stormen en hittegolven worden frequenter en intenser. De stijging van de zeespiegel, smeltende gletsjers maar ook opwarming van de oceanen dreigen soorten en hun habitat te schaden, en de bestaansmiddelen van menselijke gemeenschappen te vernietigen.

 

De klimaatverandering is het fenomeen van de stijging van de temperatuur in de atmosfeer op het land en in de oceanen. De temperatuurverandering is toe te schrijven aan de verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, veroorzaakt door menselijke activiteiten. De broeikasgassen zijn vooral afkomstig van de fossiele brandstoffen die gebruikt worden door de industriesectoren, transport, landbouw en verwarming. De voorbije 40 jaar heeft de CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen gezorgd voor maar liefst 78% van de totale stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Gemiddeld werd er 700 ton CO2 per seconde uitgestoten.

Ontbossing is een andere grote uitstootfactor. Wetenschappers schatten dat 15% van de globale CO2-uitstoot veroorzaakt is door ontbossing - meer dan de uitstoot van alle auto's, vrachtwagens en vliegtuigen ter wereld samengeteld.

De temperatuurveranderingen schokken het complexe evenwicht van de ecosystemen, waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Ook vele diersoorten zoals de orang-oetan, de walvis, de Afrikaanse olifant en de zeeschildpad kunnen hun habitat verliezen, en zelf  verdwijnen. De ijsberen lijden ook onder de klimaatverandering. Door het smelten van het ijs, moeten ze langere afstanden afleggen om prooien te vinden en moeten ze langer vasten. Hun gezondheid gaat achteruit en hun populatie verkleint.

Om passend te antwoorden op deze klimaatcrisis, moeten we dringend onze koolstofuitstoot verminderen en ons voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering, waar de wereld nu al mee geconfronteerd wordt. Om dat te doen, werkt WWF op verschillende vlakken:

  • Op politiek vlak strijden voor 100% hernieuwbare energie tegen 2050, ondersteund door een intensief traject van energiebesparing en -efficiëntie. 
  • Strijden tegen de ontbossing.
  • Bedrijven aanzetten om hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met hetgeen de wetenschap voorschrijft om onder een temperatuurstijging van 2°C te blijven.
  • Overheden eisen om met hun beleid duurzaam gedrag te belonen en niet-duurzaam en vervuilend gedrag af te remmen.
  • De wereldleiders oproepen om concrete klimaatmaatregelen toe te passen na het klimaatakkoord van Parijs.