Zuid-Afrika: het aantal gestroopte neushoorns neemt af maar blijft zorgwekkend

Zuid-Afrika: het aantal gestroopte neushoorns neemt af maar blijft zorgwekkend

Brussel, 29 januari 2018 - WWF uitte deze bezorgdheid na de publicatie van de officiële Zuid-Afrikaanse neushoornstroperijcijfers. Volgens de statistieken van de overheid zijn in 2017 1028 neushoorns gedood in vergelijking met 1054 in 2016 en 1175 in 2015, waarmee het derde jaar op rij van afnemende stroperij werd genoteerd na een record van 1215 neushoorns in 2014.

"Het nieuws over de vermindering van het aantal gestroopte neushoorns in Zuid-Afrika, is bemoedigend, maar het aantal is nog steeds veel te hoog. We moeten ook de moeilijkheden onder de aandacht brengen van mensen wier veiligheid en levensonderhoud bedreigd worden door de illegale handel in bedreigde soorten. Om stroperij en de schadelijke effecten ervan op het leven van plattelandsgemeenschappen en dieren in het wild te bestrijden, moeten we meer inspanningen leveren om een ​​einde te maken aan de corruptie die deze handel mogelijk maakt. Gedragsverandering bij consumenten, met name in Azië, is ook nodig om de vraag naar illegale producten zoals de hoorn van neushoorn te stoppen", zegt Margaret Kinnaird, fauna specialiste van WWF Zuid-Afrika.

Uit deze resultaten blijkt inderdaad dat ook de plattelandsbevolking rond beschermde gebieden, waaronder parken, wordt getroffen door dit illegale verkeer. Lokale stropers zijn verbonden met grensoverschrijdende netwerken die wilde dieren viseren en richten hun inspanningen meer en meer op gebieden buiten de parken, waar het risico op controle kleiner en de winsten groter zijn.

 

Nieuwe bedreiging in Zuid-Afrika: na neushoorns, olifanten?

Tegelijkertijd hangt een nieuwe dreiging boven Zuid-Afrikaanse dieren in het wild. In 2017 werden in Kruger National Park 67 olifanten afgeschoten tegen 46 in 2016. Een tendens die goed moet opgevolgd worden om een escalatie van olifantenstroperij te voorkomen zoals eerder waargenomen voor neushoorns.

"De illegale handel in bedreigde diersoorten blijft een alomtegenwoordige bedreiging voor neushoorns en in toenemende mate voor andere soorten zoals olifanten en leeuwen. Deze misdaden hebben ook gevolgen voor mensen die rond onze natuurparken wonen door ze bloot te stellen aan criminelen die banden hebben met internationale drugsbendes", zei Dr. Jo Shaw, de neushoornexpert van WWF in Zuid-Afrika.

"Er moet een voortdurende samenwerking zijn tussen grensagentschappen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld om de schade voor wilde dieren en mensen te stoppen. We moeten er ook voor zorgen dat mensen die in beschermde gebieden leven, nog altijd legaal profiteren van dieren in het wild en willen investeren in hun overleving", voegde hij eraan toe.

Zuid-Afrika is de thuisbasis van ongeveer 80% van de neushoornpopulaties ter wereld.