WWF verwijt Minister Marghem chronisch uitstelgedrag

WWF verwijt Minister Marghem chronisch uitstelgedrag

Brussel, 22 november – Federaal Minister Marghem vertoont een chronisch uitstelgedrag, zegt WWF in een Open Brief aan de Minister, die vandaag werd gepubliceerd in De Morgen en La Libre Belgique. Aanleiding is de beleidsverklaring die de Minister vandaag voorleest in het parlement.

 

In de Open Brief neemt WWF drie beleidsdomeinen onder de loep die allen onder de bevoegdheid van Minister Marghem vallen nl. klimaatverandering, illegale houthandel en de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Voor elk van deze terreinen heeft België belangrijke verplichtingen tegenover internationale verdragen: Het akkoord van Parijs voor klimaat, de Europese houtverordening (EUTR) en het Internationaal verdrag ter bescherming van beschermde diersoorten (CITES).

In het geval van de Europese houtverordening startte Europa een inbreukprocedure tegen ons land, dat sinds de wetgeving 4 jaar geleden in voege ging nog maar 5 controles hield en geen enkele sanctie uitvaardigde. En dat terwijl de Antwerpse haven een van de grootste invoerhavens in Europa is voor tropisch en ander hout. In de strijd tegen illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten doen we niet veel beter. Het gaat zelfs van kwaad naar erger sinds de dienst leefmilieu van de federale politie geen capaciteit meer heeft om te werken op deze problematiek. Voor klimaat tenslotte is het helemaal huilen met de pet op. Van het nieuwe nationale Klimaat- en Energieplan, beloofd voor het einde van het jaar, is de eerste letter nog niet geschreven en we staan in Europa al op de rem om de doelstelling verder af te zwakken.

 

Voor de volledige tekst: De Open Brief aan Minister Marghem is te lezen op onze website.

 

 

Meer informatie

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE