WWF: Verlies- en schadefonds dreigt ‘doemdagfonds’ te worden door mislukkingen COP27

WWF: Verlies- en schadefonds dreigt ‘doemdagfonds’ te worden door mislukkingen COP27

PERSBERICHT

WWF: Verlies- en schadefonds dreigt ‘doemdagfonds’ te worden door mislukkingen COP27

 image received via email

© Tony Rakotondramanana - WWF

  

SHARM EL-SHEIKH, Egypte (20 november 2022) - De klimaattop COP27, die zondagochtend eindigde, heeft een welkome stap gezet in de richting van een schadefonds, maar door geen overeenstemming te bereiken over ambitieuzere maatregelen om de uitstoot te verminderen, glijdt de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C weg, met ernstige gevolgen voor de wereld, aldus WWF.

COP27 eindigt deze zondagochtend zonder de noodzakelijke vooruitgang in klimaatambities. Manuel Pulgar-Vidal, wereldwijd hoofd klimaat en energie bij het WWF, en voorzitter van COP20, zei: "Het akkoord over verlies en schade is een positieve stap, maar het dreigt een 'fonds voor het einde van de wereld' te worden als de landen niet sneller handelen om de uitstoot te verminderen en de opwarming te beperken tot minder dan 1,5°C. Door tijdens COP27 geen overeenstemming te bereiken over de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen hebben de leiders de kans gemist om de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen te versnellen, waardoor we op weg blijven naar een klimaatcatastrofe. Zonder snelle en diepgaande emissiereducties zullen we de omvang van de verliezen en de schade niet kunnen beperken.”

 

De wereld kan zich niet nog een COP als deze veroorloven.

De wereld kan zich niet nog een COP als deze veroorloven, die niet leidt tot meer ambitie, financiering en geloofwaardigheid. "We kunnen ons niet nog een klimaattop als deze veroorloven. Het is onaanvaardbaar dat de onderhandelaars er niet in zijn geslaagd een ambitieuzer akkoord te bereiken dan het akkoord dat vorig jaar in Glasgow is gesloten. Toekomstige COP-voorzitterschappen mogen deze kans niet voorbij laten gaan. De regeringen moeten nu hun inspanningen verdubbelen om de emissies te verminderen en de transformerende maatregelen nemen die nodig zijn om de opwarming onder de 1,5°C te houden. De klimaattop COP28 van volgend jaar moet de COP van de geloofwaardigheid van het klimaat worden. En de landen moeten hun verbintenissen nakomen", voegt Manuel Pulgar-Vidal eraan toe.

 

Een "Afrikaanse COP" die niet beantwoordde aan de behoeften en prioriteiten van het continent.

 Alice Ruhweza, regionaal directeur van WWF voor Afrika, zei: "Deze conferentie had een 'Afrikaanse COP' moeten zijn, maar de behoeften en prioriteiten van het continent kwamen niet aan bod. Afrika staat in de frontlinie van de klimaatcrisis en is zeer kwetsbaar voor de gevolgen ervan. We zien nu al vreselijke gevolgen, verliezen en schade in het hele continent. Wij verwelkomen de vooruitgang die is geboekt bij het opzetten van een fonds om landen te helpen herstellen van klimaatgerelateerde rampen, maar dit is niet genoeg als we geen verdere stappen ondernemen om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. We moeten ook verder gaan om ervoor te zorgen dat het fonds over voldoende middelen beschikt en afgestemd is op billijkheid en rechtvaardigheid. Daarnaast hadden we meer financiering en actie verwacht om de veerkracht van Afrika te vergroten, maar ook nu zijn de financiële toezeggingen voor aanpassing niet nagekomen.”

 

Het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen wordt in de uiteindelijke beslissing erkend

De natuur heeft de afgelopen tien jaar 54% van de kooldioxide-uitstoot van de mensheid geabsorbeerd, zoals blijkt uit het WWF-rapport ‘Our Climate's Secret Ally: Uncovering the Nature Story in the IPCC's Sixth Assessment Report’, dat tijdens deze COP werd gepresenteerd. Dr. Stephen Cornelius, plaatsvervangend hoofd Klimaat en Energie bij het WWF, zei: "Het is goed om te zien dat landen het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen erkennen in de uiteindelijke beslissing op COP27. Maatregelen ten behoeve van de natuur zijn echter zinloos als ze niet gepaard gaan met maatregelen om de emissies snel terug te dringen.”

 

De klimaatcrisis dreigt nieuwe ongelijkheden en onrechtvaardigheden te creëren

"Ondanks de uitkomst van deze top moeten we ons allemaal laten inspireren door de krachtige boodschappen en de vastberadenheid van activisten, inheemse volkeren, maatschappelijke organisaties en jongeren die ondanks de moeilijke omstandigheden hun stem hebben laten horen. De klimaatcrisis zal mensen en plaatsen op ongelijke wijze treffen en dreigt daarom nieuwe ongelijkheden en onrechtvaardigheden binnen en tussen landen te creëren. Alle klimaatmaatregelen moeten hand in hand gaan met betere mensenrechten en rechtvaardigheid," aldus Dr. Stephen Cornelius.

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF, aanwezig op de COP van 14 tot 20 november, en bereikbaar via [email protected] en +32 499 70 86 41 (whatsapp) en +20 (0)1010819651 (telefoon)

 

Over WWF

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen supporters en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. De missie van WWF is om de achteruitgang van de natuurlijke omgeving van de aarde een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin de mens in harmonie met de natuur leeft, door de biologische diversiteit van de wereld te behouden, ervoor te zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden gebruikt en de vermindering van vervuiling en verspilling te bevorderen.