WWF lanceert onuitgegeven programma om tijger terug te brengen naar Cambodia

WWF lanceert onuitgegeven programma om tijger terug te brengen naar Cambodia

Brussel, 21 maart 2019 – WWF België lanceert een onuitgegeven programma om de tijger terug te brengen naar de uitgestrekte bossen van Noordoost Cambodia. Na jaren van intensieve stroperij en sluipende ontbossing was de soort er uitgestorven sinds 2007. Nu is de ommekeer ingezet met doorgedreven beschermingsmaatregelen en overleg met de lokale bevolking. Toch moet er nog enkele jaren hard gewerkt en veel geïnvesteerd worden. Daarom doet WWF een oproep naar donateurs om zijn tijgerprogramma te steunen en de wilde tijger in Azië weer een kans te geven.

De tijger heeft het moeilijk. Heel moeilijk. Zijn leefgebied is op 100 jaar tijd met een dramatische 95% teruggedrongen. Elke minuut verdwijnen 40 voetbalterreinen aan natuurlijke bossen. Daarbovenop worden in Azië nog steeds elke week 2 tijgers afgeschoten voor de illegale handel in tijgervacht en beenderen. De gevolgen laten zich raden: van de eens meer dan 100.000 individuen die door de Aziatische tijgergebieden zwierven blijven er vandaag minder dan 4000 over in het wild. Specialisten gewaagden reeds van het uitsterven van deze emblematische soort.

 

Een icoon dat terugkeert voor de Cambodjanen

De streek van Mondulkiri, in het noordoosten van Cambodja, was, samen met de aangrenzende gebieden in Vietnam en Laos, een van die wilde gebieden waar de tijger de voedselketen beheerste. De niet-duurzame intensieve jacht en stroperij decimeerde echter de wildpopulaties en de laatste tijger werd gefotografeerd door een cameratrap in 2007. Sindsdien is hij er uitgestorven verklaard. Recent echter is de ommekeer ingezet. Met de hulp van WWF kreeg het gebied een beschermde status en werd er begin gemaakt met een hele reeks maatregelen: samenwerking met lokale bevolking, aanwerven en trainen van rangers, de uitbouw van een parkwachter post, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

In het licht van deze ontwikkelingen lanceert WWF België een ambitieus plan om de tijger terug te brengen naar Cambodia vanaf 2022. De tijgers zullen gehaald worden uit India waar de populaties het de laatste jaren beter deden dankzij opgedreven beschermende maatregelen. Het zou de eerste keer zijn dat tijgers worden overgebracht tussen twee verschillende landen. Een onuitgegeven operatie dus.

Deze herintroductie zal het hoogtepunt zijn van de restauratie van dit belangrijke natuurgebied in Zuidoost Azië, van waaruit de soort zich opnieuw kan verspreiden in de regio. Voor Cambodia opent dit grote perspectieven naar ecotoerisme toe. Het gaat ook om de terugkeer van een iconisch dier dat een belangrijke rol speelt in de collectieve psyche van de Cambodianen. Voor een land met de 2e hoogste ontbossingsgraad ter wereld (na Nigeria) kan deze nationale trots ook mensen bewust maken van het belang van natuurbehoud.

 

Door de tijger te beschermen, doen we zoveel meer

Als grote carnivoor bevindt de tijger zich helemaal bovenaan in de voedselketen. Door hem te beschermen, bescherm je een heel ecosysteem. Zo helpt de tijger de verspreiding van herbivoren te beperken en overbegrazing te reguleren waardoor de bodem en waterreserves beschermd worden. En daarvan profiteren op lange termijn ook alle dorpen in de buurt. De aanwezigheid van de tijger zet bovendien overheden aan om de wouden te vrijwaren van ontbossing. De bescherming van de tijger draagt dus bij tot het behoud van 22 miljoen hectare cruciale zones voor de biodiversiteit.

Door de tijger en zijn habitat te beschermen, redden we niet alleen dit fenomenale dier maar ook tal van andere bedreigde diersoorten, zoals de Aziatische olifant, de Maleise beer, de luipaard. En, ‘last but not least’: de tijger leeft in wouden die een fundamentele rol spelen bij de opslag en de opname van koolstofdioxide (CO2) en dus bij de beperking van de klimaatverandering. Wie de tijger beschermt, strijdt dus ook tegen de klimaatverandering.

"Elke dollar die wordt geïnvesteerd in het behoud van tijgergebied helpt ecosysteemdiensten te vrijwaren die voor miljoenen mensen van cruciaal belang zijn", aldus Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België. “Bescherming van de uitgestrekte landschappen waar tijgers gedijen, helpt bij het reguleren van zoet water en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk vrijwaren we een cruciale bron van schone lucht, medicinale planten, banen en nog veel meer. Met het tijgerherintroductieplan in Cambodia is er een unieke kans om een van de rijkste natuurgebieden in Zuid-Oost Azië weer op de kaart te zetten."

 

Meer informatie

 

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE