WWF en het Rode Kruis roepen op door natuurbescherming levens te redden en de klimaatverandering aan te pakken

WWF en het Rode Kruis roepen op door natuurbescherming levens te redden en de klimaatverandering aan te pakken

image received via email

© WWF / Marcio James

Brussel, 2 juni 2022 - Een nieuw rapport toont aan dat op de natuur gebaseerde oplossingen de intensiteit van weer- en klimaatrisico's met 26% kunnen verminderen, in een wereld waar meer dan 3,3 miljard mensen leven op plaatsen die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Uit de studie van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en WWF blijkt dat de kracht van de natuur om mensen te beschermen niet voldoende wordt benut.

Voor het eerst hebben WWF en het Rode Kruis hun krachten gebundeld om een rapport te publiceren dat het belang aantoont van op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering en de gevaarlijke gevolgen daarvan. Het rapport, getiteld ‘Working with nature to protect people’, laat zien hoe door herstel, bescherming en duurzaam beheer van de natuur de kans op door de klimaatverandering veroorzaakte weersverschijnselen kan worden verkleind, terwijl mensen worden beschermd en levens worden gered.

 

410.000 mensen gedood in een decennium

De wetenschap legt een verband tussen de toegenomen frequentie en intensiteit van zware neerslag en door de mens veroorzaakte klimaatverandering[1]. De overstromingen in de zomer van 2021 in België, waarbij 39 mensen om het leven kwamen, illustreren het gevaar van een dergelijke toename. Gemeenschappen in alle regio's van de wereld worden nu al geconfronteerd met meer en zwaardere gevolgen van de klimaatverandering. Kwetsbare mensen in landen die over weinig middelen beschikken, worden het hardst getroffen, en vrouwen en kinderen zijn vaak het meest kwetsbaar.

Door de klimaatverandering en door het weer veroorzaakte rampen zijn tussen 2010 en 2019 meer dan 410 000 mensen omgekomen en alleen al in 2020 zijn nog eens 30 miljoen mensen ontheemd geraakt. Naast snelle en onverwachte overstromingen doen zich geleidelijk ook andere klimaat gerelateerde gevaren voor, zoals de stijging van de zeespiegel.

 

Versterk nu de op natuur gebaseerde oplossingen

Bij de huidige evolutie van de broeikasgasemissies zullen de klimaatverandering en de met het weer samenhangende rampen en gevaren en de gevolgen daarvan in de komende decennia een ongekende omvang bereiken, met aanzienlijke schade voor mens en milieu tot gevolg. In dit verband zou het versterken van op de natuur gebaseerde oplossingen vanaf nu helpen om de samenleving te beschermen tegen enkele van de ernstigste gevolgen van klimaatverandering, namelijk humanitaire crises als gevolg van rampen en de economische kosten van de veroorzaakte verliezen en schade.

Maar op dit moment blijven deze oplossingen grotendeels onder gefinancierd en wordt het beleid onvoldoende uitgevoerd. "Door de natuur te herstellen en te beschermen, kunnen we ecosystemen veerkrachtiger maken in het licht van de klimaatverandering en essentiële diensten blijven leveren aan de mensheid, met name aan de meest kwetsbare gemeenschappen. Maar, op de natuur gebaseerde oplossingen verliezen efficiëntie naarmate de temperatuur wereldwijd stijgt. Elke beslissing telt om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te beperken en zo te bouwen aan een veiliger toekomst," aldus Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België.

 

Behoud en herstel van ecosystemen

Op de natuur gebaseerde oplossingen zouden de intensiteit van de klimaatverandering en met het weer samenhangende gevaren met minstens 26% kunnen beperken, aldus het rapport van WWF en het Rode Kruis, waarin zes casestudies worden gepresenteerd die de doeltreffendheid van dergelijke oplossingen over de hele wereld aantonen. Zij kunnen betrekking hebben op het behoud van bossen om aangetast land te herstellen, voedsel te verschaffen, te beschermen tegen droogte en gemeenschappen te beschermen tegen harde wind. Een ander voorbeeld is het herstel van uiterwaarden en gezonde waterrijke gebieden om de gevolgen van overstromingen te verminderen en duurzame landbouw te bevorderen ter bescherming tegen droogte. Herstel van mangroven en koraalriffen creëert dan weer een beschermende barrière tegen stormen, absorbeert kooldioxide dat de planeet opwarmt en levert voedsel op voor lokale gemeenschappen en habitats voor het mariene leven.

 

Bescherming van de natuur beschermt de mens

Jagan Chapagain, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), verklaarde: "De klimaatcrisis veroorzaakt meerdere humanitaire crises over de hele wereld. De impact ervan op het leven en de bestaansmiddelen van miljoenen mensen wordt steeds groter. Vergroening van de natuur, herstel van bossen, landbouwgronden en waterrijke gebieden zijn enkele van de meest doeltreffende en efficiënte manieren om kwetsbare gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan de risico's en gevolgen waarmee zij nu al worden geconfronteerd. Bescherming van de natuur beschermt de mens.”

 

Opmerkingen voor de redactie:

  • Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn acties voor de bescherming, het duurzaam beheer en het herstel van natuurlijke of veranderde ecosystemen waarmee op een doeltreffende en adaptieve manier wordt ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen en klimaatverandering. Ze leveren tevens voordelen op voor het welzijn van de mens en gaan het verlies aan biodiversiteit tegen.
  • Het rapport ‘Working with Nature to Protect People’ markeert het begin van een partnerschap tussen de IFRC en WWF. Het rapport zal officieel worden gelanceerd tijdens Stockholm+50, een VN-milieubijeenkomst waar de leiders zullen nadenken over 50 jaar multilaterale actie. Het partnerschap heeft tot doel meer bekendheid te geven aan op de natuur gebaseerde oplossingen en regeringen, gemeenschappen, donoren, beroepsbeoefenaars en de particuliere sector aan te moedigen de natuur te integreren in hun plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering en beperking van het rampenrisico.
  • Link naar het volledige verslag (in het Engels)

 

Voor meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België: [email protected], +32 499 70 86 41

 

Over WWF:

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen volgers en een wereldwijd netwerk dat in bijna 100 landen actief is. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en te bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze worden gebruikt en de vermindering van vervuiling en afval te bevorderen.

 

Over de IFRC:

Het netwerk van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) is een van de belangrijkste actoren in de wereld op het gebied van inperken van rampenrisico’s. Al tientallen jaren staan Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (192 wereldwijd) in de frontlinie om gemeenschappen te helpen zich voor te bereiden op, te reageren op, en te herstellen van klimaatgerelateerde rampen. Zij zien dagelijks de risico's waarmee kwetsbare mensen worden geconfronteerd en werken met gemeenschappen samen om innovatieve, goedkope en duurzame aanpassings- en risicobeperkingsmaatregelen te vinden.

 

 

 
EINDE