WWF: 5 jaar na het ParijsAkkoord is het nu de hoogste tijd voor Actie

WWF: 5 jaar na het ParijsAkkoord is het nu de hoogste tijd voor Actie

Persbericht

WWF: 5 jaar na het ParijsAkkoord is het nu de hoogste tijd voor Actie 

 

Brussel, 10/12/2020 – Zaterdag 12 december markeert de 5e verjaardag van het akkoord van Parijs. Om dit jubileum te vieren, houden het Britse COP26-voorzitterschap, de VN en Frankrijk een virtuele klimaatambitie-top. Nationale regeringen worden onder meer uitgenodigd om ambitieuzere klimaatplannen te presenteren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C. Met een duidelijke ambitiekloof tussen wat het IPCC nodig acht en het gezamenlijke effect van alle nationale actieplannen, vraagt WWF de Belgische regeringen om het goede voorbeeld te geven en een verbeterd Nationaal Energie en klimaatplan in te dienen.

 

Tijdens de klimaattop COP21, op 12 december 2015, kwam de historische Overeenkomst van Parijs tot stand. België ondertekende dit akkoord op 4 november 2016. Het akkoord heeft tot doel de temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau te houden en liefst nog verder te beperken tot 1,5 graden Celsius. WWF beschouwt een stijging van 1,5°C als het absolute maximum, aangezien elke stijging met 0,1°C een ontwrichtend effect heeft op het menselijk leven en de natuur.

Deze week bespreekt de EU-Raad de actualisering van hun doelstelling voor 2030. De goedkeuring van minstens -55% emissiereductie zou de EU een stap dichter brengen bij de doelstellingen van Parijs. Om de opwarming te beperken tot 1,5°C moet de EU echter naar een emissiereductie streven van ten minste -65% tegen 2030.

 

Ook voor België is het momentum voor klimaatactie aangebroken

Ook in eigen land zien we al duidelijk gevolgen van klimaatverandering met onder meer toenemende hittegolven, watertekorten en een stijgende zeespiegel.  

In oktober van dit jaar bracht de EU-commissie een negatieve evaluatie uit van het Belgische Nationale Energie en Klimaat Plan (NEKP). Ook in de ‘Climate Change Performance Index’ die deze week werd gepubliceerd, kreeg België een lage ranking. Het NEKP mist een gecoördineerde aanpak en het is onduidelijk of het de huidige Belgische emissiereductiedoelstelling van -35% in niet-ETS-sectoren tegen 2030 zal kunnen halen. WWF vraagt België om de klimaatrealiteit aan te pakken en erkent de signalen dat verschillende regeringen zich ertoe hebben verbonden hun deel van het NEKP te actualiseren en steun te betuigen aan een hogere EU-reductiedoelstelling.

Ons land moet klaar staan ​​om klimaatactie en de overgang naar een koolstof neutrale samenleving te bespoedigen. WWF vraagt de Belgische regeringen om de emissiereductie in lijn te brengen met het traject om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. Een eerste stap hierin is het uitfaseren van subsidies voor fossiele brandstoffen. Het nationale plan voor herstel en veerkracht, dat ons land zal moeten indienen bij de Europese Commissie, biedt een belangrijke kans om investeringen af ​​te stemmen op de transitie naar een klimaat neutrale en natuurpositieve samenleving. Via het Europees herstelfonds zullen we middelen ontvangen om de investeringen uit dit plan te financieren. Dit biedt ongeziene kansen, want 37% van deze fondsen moeten volgens de richtlijnen van de EU naar klimaat gerelateerde uitgaven gaan.  De afgelopen 5 jaar zagen we ook dat er verandering op til is bij het brede publiek en bij bedrijven:

  • Sinds december 2018 kwamen er meer dan 100.000 burgers van alle leeftijden op straat om actie te eisen. De klimaatmanifestaties van 2019 vormden het keerpunt voor klimaatactie in België.
  • Science Based Targets Initiative: meer dan 1000 bedrijven uit meer dan 50 sectoren over de hele wereld, met een waarde van meer dan 10,8 biljoen USD, werken samen met SBTi om hun uitstoot te verminderen in overeenstemming met de klimaatwetenschap. 360 van hen hebben zich ertoe verbonden om in overeenstemming te zijn met de doelstelling van 1,5°C[1].
  • Belgian Alliance for Climate Action (BACA): naar het voorbeeld van andere allianties voor klimaat wereldwijd heeft ons land sinds kort zijn eigen BACA. Sinds de lancering 2 maanden geleden zijn er al 62 leden aangesloten, goed voor 235.100 medewerkers en een jaaromzet van € 68 miljard. BACA is een initiatief van The Shift en WWF waarbij actoren uit de particuliere sector en academische instellingen worden uitgenodigd om hun bedrijfsmodel af te stemmen op klimaatwetenschap en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs[2].

Vandaag berichten de media bijna dagelijks over klimaatkwesties. De meeste politieke partijen hebben specifieke standpunten, voorstellen en programma's als het gaat om klimaatverandering. En ook de Europese Green Deal toont aan dat het momentum eindelijk aanbreekt. België en zijn regio’s hebben een unieke opportuniteit én verantwoordelijkheid om deze kans te grijpen en voluit voor een duurzame en veilige toekomst te kiezen.

 

Meer informatie of interviews:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF, [email protected], 0499 70 86 41 

 

 

INFORMATIE VOOR REDACTEURS:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE