Wereldberoemde dj's en WWF bundelen hun krachten om bossen en de oceaan te beschermen.

Wereldberoemde dj's en WWF bundelen hun krachten om bossen en de oceaan te beschermen.

persbericht

Wereldberoemde dj's en WWF bundelen hun krachten om bossen en de oceaan te beschermen.

 

Brussel, 6 mei 2021 – De wereldberoemde dj's Dimitri Vegas & Like Mike gaan samen werken met WWF om het bewustzijn te vergroten over de noodzaak om onze bossen en de oceaan beter te beschermen. WWF kondigt met trots Dimitri Vegas aan als ‘Global Ocean Ambassador’ en Like Mike als ‘Global Forest Ambassador’. Het duo zal hun miljoenen fans over de hele wereld sensibiliseren en mobiliseren voor de benarde toestand van de bossen en de oceaan, onze twee meest waardevolle hulpbronnen.

 

Dimitri Vegas zal zich concentreren op de oceaan: “Ik wil mijn deel doen om onze oceaan te helpen. Vandaag wordt de oceaan, over-geëxploiteerd en onvoldoende beschermd, aangetast door een enorme lijst van bedreigingen, van vervuiling tot boren en overbevissing. Samen kunnen we de ergste gevolgen van klimaatverandering helpen verzachten door onze regeringen prioriteit te laten geven aan oceaanbeheer. Er zijn oplossingen die de druk kunnen wegnemen en de oceaan kunnen laten herstellen. We moeten beseffen dat het tijd is om te handelen en onze verantwoordelijkheid te nemen... niet alleen voor onszelf, maar voor alle toekomstige generaties."

Like Mike wordt ambassadeur van bossen: “Ik heb mijn hele leven al geruime tijd in de natuur doorgebracht, van het verkennen van de wildernis als kind, tot dagelijkse wandelingen en kampeertrips als volwassene. Tussen ons drukke reisschema van de afgelopen jaren in, heb ik een bewuste poging gedaan om vrij te nemen en mezelf te aarden door in contact te komen met de natuur. Het is ongelooflijk belangrijk om onze planeet te beschermen en de integriteit van haar ecosystemen te behouden.

Helaas hebben we op deze planeet al zoveel van onze natuur verloren. Het is duidelijk aan ons, de wereldburgers, om er bij onze regeringen op aan te dringen om prioriteit te geven aan het milieu door zwaardere beperkingen op te leggen aan industriële vervuilers en door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld milieuagentschappen. We moeten de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en bossen net zo goed uitbreiden en afdwingen als we de economie beschermen, en kinderen moeten worden voorgelicht over het belang van het behoud van ons milieu. Lokaal kunnen we allemaal een impact hebben door bijvoorbeeld bomen te planten, onze bossen en waterwegen schoon te maken en programma's op te zetten in samenwerking met scholen en milieuagentschappen.

Vorig jaar heb ik in de buurt van mijn huis een aantal dagen doorgebracht met het opruimen van een klein stukje bos dat in de loop der jaren vervuild was geraakt. Als ik zie wat slechts één persoon met een positieve instelling en een beetje moeite kan doen, kan ik me alleen maar voorstellen wat er mogelijk zou zijn als we allemaal beter gaan zorgen voor onze bossen en samen zouden werken om ons steentje bij te dragen."

De dj's en WWF zijn van plan hun miljoenen fans, volgers en supporters te mobiliseren om de vernietiging en degradatie van onze bossen te stoppen en plasticvervuiling in onze oceaan te stoppen. Er is dringend actie nodig: elk jaar wordt 11 miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt en jaarlijks verdwijnen bossen ter grootte van Zwitserland. Dit zijn twee belangrijke oorzaken van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Dimitri Vegas & Like Mike hopen hun miljoenen fans en volgers te mobiliseren. Als mondiale Ambassadeurs van WWF zullen ze op verschillende fronten actief zijn en hun fans vragen petities te ondertekenen om wereldleiders op te roepen tot verandering, en meer.

 

“WWF is verheugd Dimitri Vegas te verwelkomen als onze mondiale ambassadeur voor de oceaan. Dimitri heeft een echte passie voor het behoud van de oceaan, gebaseerd op zijn levenslange liefde voor de zee. Beginnend met een focus op de Middellandse Zee, weten we dat hij zal inspireren tot actie en betrokkenheid bij oceaankwesties onder de vele wereldwijde fans en volgers van Dimitri Vegas & Like Mike,'' zei John Tanzer, hoofd van het oceaanprogramma van WWF Internationaal.

“WWF verwelkomt Like Mike van harte als onze mondiale ambassadeur voor bossen. Bossen over de hele wereld worden geconfronteerd met oude en nieuwe bedreigingen. Nu, meer dan ooit, moeten we ontbossing en aantasting van bossen een halt toeroepen om onze gezondheid, bestaansmiddelen, onze toekomst en onze planeet te beschermen. Door samen te werken met Like Mike kunnen we miljoenen mensen over de hele wereld, met name jongeren, inspireren om actie te ondernemen voor bossen en deze kostbare ecosystemen beschermen die fundamenteel zijn voor ons leven." Fran Price, hoofd van het bossenprogramma van WWF Internationaal.

 

Antoine Lebrun, CEO van WWF-België: “WWF-België is opgetogen om onze wereldberoemde dj's aan boord te verwelkomen als wereldwijde ambassadeurs. De bossen en de oceaan zijn onze grootste bondgenoten tegen de dreigingen van verlies van biodiversiteit en klimaatverandering, en toch verliezen we er elke dag meer van. Deze crisis vraagt een dringende mobilisatie en we hebben iedereen nodig om mee te doen. We verwelkomen de krachtige stemmen van Dimitri en Mike, die miljoenen mensen over de hele wereld zullen bereiken en een golf van actie kunnen mobiliseren, op dit cruciale moment, wanneer we de trends van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering dringend moeten ombuigen."

 

 -----------

 

Wat doet WWF voor bossen:

Bossen vormen al een halve eeuw de kern van het werk van WWF. We hanteren een oplossingsgerichte, geïntegreerde en lokaal-tot-globale benadering die synergiën zoekt met relevante belanghebbenden om de drijvende krachten achter ontbossing en bosdegradatie te beïnvloeden. Onze visie is die van een wereld verrijkt door uitgestrekte, veerkrachtige boslandschappen die de biodiversiteit, de mensen en het klimaat ten goede komen. WWF werkt samen met gemeenschappen om lokaal geleide oplossingen te ontwerpen die helpen bij het behoud van bossen en het verbeteren van het lokale levensonderhoud. We werken samen met multinationals om ervoor te zorgen dat hun toeleveringsketens bosvriendelijk worden en dat bedrijven actie ondernemen om hun verplichtingen na te komen om tot nul ontbossing te komen. WWF beïnvloedt ook de klimaat- en ontwikkelingsplannen van regeringen en stimuleert investeringen in het herstel van bossen. In Europa leidt WWF de baanbrekende #Together4forests-campagne, die bijna 1,2 miljoen burgers bijeenbracht om de EU op te roepen een sterke wet tegen geïmporteerde ontbossing op te stellen en uit te voeren.

 

Wat doet WWF voor de oceaan:

WWF werkt samen met gemeenschappen om cruciale mariene hulpbronnen te beschermen, duurzame visserijpraktijken te promoten, visserijdata te verzamelen en praktische beheerstrategieën te delen. We dagen overheden, bedrijven en ontwikkelingsinstellingen uit om een ​​einde te maken aan schadelijke activiteiten en schadelijke subsidies, en in plaats daarvan te investeren in een duurzame 'blauwe' economie. Een van onze topprioriteiten is het duurzaam maken van de visserij - het behouden van gezonde vispopulaties in de zee en het minimaliseren van de impact op habitats en andere soorten. WWF ondersteunt ook initiatieven - met name deze geleid door kustgemeenschappen - om kritieke kustecosystemen zoals koraalriffen en mangroven veilig te stellen en te herstellen, en om dieren in het wild te beschermen, zoals haaien en roggen, die een belangrijke rol spelen bij de gezondheid van de oceaan. We maken ook deel uit van een enorme wereldwijde inspanning om een ​​einde te maken aan plasticvervuiling, een bedreiging voor mensen en dieren in het wild, waarbij we ons richten op belangrijke industrieën, grote steden en wereldwijde beleidsverandering. WWF heeft meer dan 2 miljoen mensen gemobiliseerd in een wereldwijde campagne om de ontwikkeling van een internationaal verdrag over plastic vervuiling op zee te ondersteunen.

 

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, persverantwoordelijke en woordvoerder, [email protected], 0499 70 86 41.

 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE