Weleda en WWF slaan de handen in elkaar voor de bescherming van de Belgische natuurgebieden

Weleda en WWF slaan de handen in elkaar voor de bescherming van de Belgische natuurgebieden

Sinds 2016 bundelen WWF en Weleda hun krachten om de natuur en de biodiversiteit in de wereld te beschermen. Zo zamelde Weleda vorig jaar 40.000 euro in voor het behoud van de oerbossen in de Roemeense Karpaten. Ook dit jaar wil Weleda op grote schaal geld inzamelen. Deze keer zal de donatie worden gebruikt voor het herstel en de bescherming van natuurgebieden en hun biodiversiteit in België

Planten en dieren in gevaar

Het gaat niet goed met de Belgische natuur. Onze graslanden en akkers tellen steeds minder wilde planten en dieren. Als gevolg van fenomenen zoals industriële landbouw, verstedelijking, vervuiling en klimaatverandering, verdwijnen bloemrijke akkers en weilanden stelselmatig uit ons landschap. Ook bijen, vlinders en andere insecten krijgen het steeds moeilijker om te overleven. Daardoor zijn ook dieren zoals vogels, vleermuizen en salamanders bedreigd, aangezien zij zich met insecten voeden. 


De natuur beschermen en herstellen

In België werkt WWF samen met een aantal lokale partners, waaronder Natagora. Deze organisatie zet zich in voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit in Wallonië en Brussel. Dit doen ze o.a. door braakliggende weilanden en bossen aan te kopen en om te vormen tot natuurgebieden, zodat deze voortaan genieten van een beschermd statuut. Vervolgens wordt -waar nodig- gewerkt aan het herstel van de gebieden zodat de oorspronkelijke vegetatie weer kan opleven. Ook wordt er specifiek actie ondernomen om bedreigde dieren zoals de kamsalamander, de grauwe klauwier, de mercuurwaterjuffer en diverse vleermuissoorten te beschermen. Dit doen ze o.a. door het aanplanten van heggen en boomgaarden, het aanleggen of herstellen van vijvers en poelen en het herintroduceren van specifieke plantensoorten.

 

1 product van Weleda kopen = 1 euro voor WWF

Van 20 maart tot en met 9 april 2017 zamelt Weleda geld in door per verkocht Weleda-artikel 1 euro aan WWF te geven. “Deze donatie zal worden ingezet voor het project “LIFE Prairies Bocagères”, dat zich concentreert rond een tiental beschermde gebieden in de regio Fagne-Famenne. Met het bedrag zullen nieuwe terreinen worden aangekocht en waar nodig lokale wilde bloemen geherintroduceerd. “Voor ons is het erg belangrij k dat mensen inzien dat ook de lokale natuur onze hulp nodig heeft. We zijn dus heel erg blij dat we hierbij op de steun van Weleda kunnen rekenen,” aldus Antoine Lebrun, CEO van WWF België.

Weleda wil haar steentje bijdragen aan de gezondheid van de mens en de planeet door natuurlijke medicijnen en lichaamsverzorgingsproducten te produceren en te verkopen. Weleda gebruikt daarom enkel 100% natuurlijke en indien mogelijk biologische ingrediënten. Weleda werd in 1921 opgericht in Zwitserland. Het bedrijf is vandaag actief in 55 landen op vijf continenten en kan rekenen op zo’n 1.800 werknemers.