Verwachtingen WWF van de One Planet Summit in Parijs: de regels van het financiële systeem veranderen

Verwachtingen WWF van de One Planet Summit in Parijs: de regels van het financiële systeem veranderen

Brussel, 12 december 2017 – Frankrijk organiseert deze week de One Planet Summit, een internationale klimaattop ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de Overeenkomst van Parijs. Er worden meer dan 50 staats- en regeringshoofden en honderden vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, steden, bedrijven, financiële actoren en verenigingen verwacht. Er moet nog veel worden gedaan om de ergste klimaatverandering te voorkomen, maar deze internationale top moet een gelegenheid zijn om de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs te bespoedigen door nieuwe toezeggingen te doen.

De eerste verwachting van WWF gaat over de internationale klimaatsolidariteit en een van de hoofddoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs: om tegen 2020 100 miljard dollar aan financiering per jaar te halen door de landen van het Noorden – een financiering die landen van het Zuiden moet helpen aanpassen aan klimaatverandering en zelf aan emissiereductie te werken.

De tweede verwachting betreft private financiering en het engagement van spelers uit de industrie om financiële stromen te heroriënteren naar beleggingen die compatibel zijn met een wereld ver onder de 2 ° C  opwarming. Hiervoor is het noodzakelijk om de regels van het spel van het wereldwijde financiële systeem en de toewijzing van kapitaal in energie, transport of duurzame infrastructuur grondig te wijzigen. Ter gelegenheid van de top zullen private actoren, banken, verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen aankondigingen moeten doen voor een verbeterde transparantie voor hun fondsen, in verband met hun keuze van investeringen en klimaatrisico’s. Groene obligaties kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan deze transparantie, maar moeten nog steeds onderworpen zijn aan effectieve en geloofwaardige standaardisatie.

De derde verwachting houdt verband met de noodzaak om tegen het midden van de eeuw nieuwe toezeggingen te doen om de energietransitie te versnellen en richting koolstofneutraliteit te gaan. Dit kan resulteren in nieuwe aankondigingen door landen en niet-statelijke actoren met betrekking tot het verwijderen van steenkool, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en steun voor duurzame mobiliteit.

"In rijke landen, en via de Overeenkomst van Parijs, willen we koolstofneutraliteit bereiken tegen 2050. En om dit te bereiken, veranderen we de regels van het wereldwijde financiële systeem, maar ook van de sectoren in de wereld. Transport en energie. We kunnen het succes van de One Planet Summit beoordelen als het leidt tot een routekaart die ons op deze weg plaatst," zegt Julie Vandenberghe, klimaatexperte van WWF België.

Voor ons land nemen Eerste Minister Michel deel aan de top, samen met Minister Marghem, federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.