Unieke Belgische zeilboot Blackfish, samen met WWF en VLIZ in de bres tegen plasticvervuiling

Unieke Belgische zeilboot Blackfish, samen met WWF en VLIZ in de bres tegen plasticvervuiling

Brussel, 7 juni 2019 – Op de dag voor Wereld Oceaan Dag (8 juni), stelt de crew van de ‘Blackfish’ in Oostende zijn unieke Belgische zeilboot voor, gemaakt uit duurzame en gerecycleerde materialen. Hun missie: onderzoeken van de plasticvervuiling, streven naar een gezonde oceaan, en in 2021 deelnemen aan de trans-Atlantische wedstrijd ‘Transquadra’. Ze doen dat in samenwerking met WWF. Voor het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), neemt Blackfish stalen om plasticvervuiling te onderzoeken. Het Blackfish team zal ook fondsen werven voor het werk van WWF rond de oceaan.

WWF werkt aan productieve en veerkrachtige mariene ecosystemen die het menselijk welzijn ondersteunen en de biodiversiteit in stand houden. Met dit partnerschap met de Belgische Blackfish feliciteert WWF kapitein Peter Luyckx en zijn team met hun boot, die van bij zijn conceptie ontworpen is om zijn impact op het mariene milieu zo miniem mogelijk te houden. Zeilboten maken vanzelfsprekend gebruik van de energie van de wind om zich te verplaatsen, maar daarnaast was er ook aandacht voor de buitenlaag van de romp van het schip die doorgaans met verf behandeld is die erg giftig is voor het zeeleven. Luyckx opteerde voor een milieuvriendelijke anti-fouling laag. Het interieur bestaat voor 50% uit gerecycleerde materialen.

Blackfish helpt wetenschap tegen plasticvervuiling

WWF ijvert ook voor onderzoek naar wetenschappelijke technieken om het vervuilingsprobleem aan te pakken, zowel bij de bron als wat betreft het opruimen van de reeds bestaande vervuiling. Vandaar dat WWF het Blackfish team in contact bracht met het VLIZ dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de staat van de mariene biodiversiteit en vervuiling van de oceaan.

Blackfish en VLIZ gaan dan ook samenwerken voor het verzamelen van wetenschappelijke data over drijvend plastic afval op zee. Het Blackfishteam komt gedurende hun 3-jarig zeilavontuur op unieke locaties in de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en dat biedt opportuniteiten om bijzondere stalen te nemen die nieuwe inzichten kunnen geven in de mondiale plasticproblematiek. Deze stalen zullen verwerkt worden in de laboratoria van het VLIZ.

Daarnaast krijgt de Blackfish ook een ontvanger mee om gezenderde vissen (o.a. paling, kabeljauw, zeebaars) te detecteren. Belgische wetenschappers van het VLIZ, het INBO, en UGent voorzien mariene vissen en zoetwatervissen reeds enkele jaren van een zender. Signalen van die zenders worden opgevangen door een akoestisch ontvangersnetwerk. Het is de ideale manier om het gedrag en de migratie van de vissen te bestuderen en in kaart te brengen. Aangezien de zeilboot lange trajecten aflegt en verschillende havens aandoet, biedt het een opportuniteit om gezenderde vissen te registreren.

Blackfish meets Blue Panda

Van juli tot november doorkruist WWF de Middellandse Zee met een eigen zeilboot, de ‘Blue Panda’. De crew zal de kusten van Frankrijk, Italië, Turkije, Tunesië en Marokko aandoen om inwoners en toeristen te mobiliseren tegen plasticvervuiling. Met het alarmerende rapport “Stop de Plastic tsunami: hoe mediterrane landen hun zee kunnen redden", dat vandaag uitkwam, is duidelijk dat de plastic vervuiling een triest hoogtepunt heeft bereikt in de Middellandse Zee. In 2020 zal een ontmoeting opgezet worden tussen de Blue Panda en de Blackfish, die tegen die tijd al vele stalen zal verstuurd hebben naar het VLIZ, dat mogelijk dan ook zijn eerste resultaten van de onderzoeksprojecten kan communiceren.

 

In de persmap online vindt u de volgende documenten:

-        Factsheet BlackFish, met details over de boot.

-        Factsheet over het partnerschap tussen Blackfish en WWF

-        Factsheet over de VLIZ projecten, die meer in detail beschreven worden

-        Foto’s van de Blackfish

-        Foto’s van de staalname instrumenten

-        Korte videofragmenten van de Blackfish in actie

 

 

Voor beeldmateriaal of interviews

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de ocean. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) versterkt de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.f.v. blauwe economie).

 

EINDE