Rapport WWF: Vanaf 26 maart leeft België ecologisch op krediet

Rapport WWF: Vanaf 26 maart leeft België ecologisch op krediet

image received via email
© NASA / WWF-Canada

Brussel, 26 maart 2022 - Als de hele wereld zou leven zoals de Belgen, zou de mensheid op 26 maart alle natuurlijke hulpbronnen hebben verbruikt die de planeet in een jaar kan vernieuwen, zo blijkt uit een rapport van WWF-België in samenwerking met het Global Footprint Network. Dit jaar valt de Belgische Dag van de Ecologische Overshoot samen met Earth Hour, een symbolische actie waarbij miljoenen mensen over de hele wereld het licht een uur lang doven om hun engagement voor de natuur te tonen.

Meer dan vier planeten zouden we nodig hebben als iedereen leefde zoals de Belgen. Dat is de conclusie van een rapport over de ecologische voetafdruk van de Belgen in 2022, dat in opdracht van WWF-België is uitgevoerd in samenwerking met het in de VS gevestigde Global Footprint Network.

Elk jaar stelt deze organisatie aan de hand van statistische gegevens uit 200 landen samen met haar universitaire partners de datum vast van de ‘Overshoot Day’ van de aarde, d.w.z. de datum waarop de bewoners van de planeet alle natuurlijke hulpbronnen hebben uitgeput die de planeet in een jaar kan produceren. In 2021, was dit 29 juli. Maar als iedereen zou leven zoals wij in België, dan zouden volgens de laatste gegevens de natuurlijke hulpbronnen vandaag al droog staan.

 

Het grootste deel van onze voetafdruk is koolstofgerelateerd

De ecologische voetafdruk biedt een concreet instrument om de menselijke druk op de planeet te meten. Uit het rapport blijkt dat de koolstofvoetafdruk 65% uitmaakt van de totale ecologische voetafdruk van België. Tegelijkertijd is onze biocapaciteit, d.w.z. ons vermogen om hulpbronnen te produceren en het afval dat het gevolg is van het verbruik ervan te absorberen, bijzonder beperkt. Dit brengt met zich mee dat er 5,5 maal de biologische productiviteit (=biocapaciteit) van ons land nodig is om de CO2 van de verbranding van fossiele brandstoffen te absorberen.

Als we de voetafdruk ontleden per consumptieactiviteit, dat zien we dat onze voedselgerelateerde voetafdruk zich uitstrekt tot ver in het buitenland, via onze import: we verbruiken het equivalent van 1,7 x België voor voedsel.

Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België: "Naast de vele maatregelen die we moeten nemen, zoals het drastisch verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van onze toxische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, is het ook zaak het regeneratievermogen van de aarde te waarborgen door onze ecosystemen beter te beschermen en onze voedselautonomie te garanderen."

 

Alle menselijke activiteiten zijn afhankelijk van de natuur

Op 26 maart, overshoot dag voor België, zal de hele wereld Earth Hour vieren, een oproep van WWF, om zijn gehechtheid aan de natuur te tonen. De natuur staat garant voor het ecologisch evenwicht op onze planeet, maar ook voor onze voedselzekerheid, onze voeding en de bestaansmiddelen van honderden miljoenen mensen. Alle activiteiten zijn afhankelijk van de natuur, om voedsel, hout en vezels te leveren, om ons afval te absorberen en te neutraliseren, om ons van vers water te voorzien en om onze steden te huisvesten.

 

Afwachten is contraproductief

België is uiteraard niet het enige land dat voor een ecologische uitdaging staat. De hulpbronnen raken wereldwijd uitgeput: er is het equivalent van 1,75 aardes nodig om de wereldbevolking te onderhouden. Het is duidelijk dat de planeet deze overbevraging op lange termijn niet zal kunnen volhouden en dat de mensheid er geen baat bij heeft te wachten met ingrijpen.

Mathis Wackernagel, voorzitter van het Global Footprint Network: "De rekeningen van de Nationale Ecologische Voetafdruk en de Biocapaciteit zijn gebaseerd op meer dan 40 miljoen datapunten uit VN-gegevensbronnen om een robuuste en conservatieve schatting van ons ecologisch tekort te geven. Zij tonen aan dat wij ons meest waardevolle en minst vervangbare kapitaal, namelijk onze ecosystemen, aanzienlijk overbelasten. Elk jaar maakt Overshoot Day het risico voor de mensheid en elk land duidelijker. Aangezien onze eigen onzekerheid over de toegang tot hulpbronnen ons het eerst zal treffen, heeft het echt geen zin om te blijven treuzelen.”

 

Link naar het rapport: Het uur om de trend te keren, WWF-Belgium, 2022

 

Over Earth Hour

Dit jaar roept WWF ter gelegenheid van Earth Hour de wereld op zich te verenigen in een moment van solidariteit met alle mensen die lijden onder oorlogen en conflicten over de hele wereld. Om een toekomst in harmonie met de natuur op te bouwen, hebben we ook vrede tussen de mensen nodig. Dit is een kans voor onze wereldgemeenschap om uit te drukken wat voor haar van belang is, om positieve actie te ondernemen en op te roepen tot een wereld waarin mensen en de planeet samen kunnen gedijen. Earth Hour 2022 vindt plaats op zaterdag 26 maart om 20.30 uur plaatselijke tijd.

Meer informatie: https://wwf.be/nl/campagnes/earth-hour

 

Over het Global Footprint Network

Global Footprint Network bevordert een duurzame economie door het gebruik van de ecologische voetafdruk. Het is een instrument voor het beheer van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen waarmee de stromen van door ecosystemen geleverde hulpbronnen en diensten en de vraag van de mens naar die stromen worden gemeten, en de bronnen van die stromen en vraag worden geïdentificeerd. Meer informatie: www.footprintnetwork.org