Politieke onderhandelaars voor Vlaamse en federale regering moeten klimaat bovenaan agenda plaatsen.

Politieke onderhandelaars voor Vlaamse en federale regering moeten klimaat bovenaan agenda plaatsen.

Brussel, 20 september 2019 – Vanmiddag trekken duizenden mensen van alle generaties eens te meer door de straten van Brussel. Ze delen de wereldwijde ongerustheid over de ontsporende klimaatverandering en het feit dat regeringen onvoldoende actie ondernemen. In eigen land is er voorlopig enkel in het Waalse en Brusselse regeerakkoord reden voor hoop te vinden. Klimaat gaat iedereen aan, van iedere politieke gezindheid. WWF roept onderhandelaars voor de Vlaamse en federale regering dan ook op om hun verschillen opzij te schuiven en klimaat prioritair bovenaan de agenda te plaatsen.

Dat ons land achteraan het Europese peloton bengelt met haar klimaatbeleid (of de afwezigheid daarvan) is ondertussen genoegzaam bekend. Tegen eind december, binnen 100 dagen dus, moet ons land een verbeterd klimaat- en energieplan indienen bij de Europese Unie. Daarin moet België zijn  doelstellingen en concrete maatregelen opgelijst hebben om 35% emissiereductie te realiseren tegen 2030.

68% van de burgers die deelnamen aan een bevraging vroegen om meer betrokken te zijn bij klimaatbeleid en 59% vroegen een krachtiger beleid. De bevraging werd ondanks de Europese verplichting rijkelijk laat en op een halfslachtige manier georganiseerd in juni. Verder moet ons land de aanbevelingen van de Europese Commissie integreren en hiaten in het plan wegwerken.  

Voor de lange termijn (tegen2050) moet België ook een strategie indienen bij Europa. Zo heeft ons land nog geen duidelijk standpunt over wanneer het koolstofneutraal wil zijn.

Julie Vandenberghe, WWF: “Het NKEP behelst enkel het beleid tot 2030, en dient dus niet om het beleid tot 2050 uit te stippelen. Ons land heeft echter een langetermijnvisie nodig om de economie en maatschappij voor te bereiden op de impact van klimaatverandering. Daar heeft het momenteel geen visie, strategie noch planning voor. Toch moet er tegen eind dit jaar een eerste versie van een langetermijnstrategie ingediend worden bij EU. De lange termijn en het NKEP moeten ook gelinkt worden, maar het is onduidelijk of België daar mee bezig is. Bovendien is het onduidelijk hoe de regio’s en federale overheid de aanbevelingen van de Commissie en burgers zullen integreren in een verbeterde versie van het nationale klimaat- en energieplan. Daarom zou het een belangrijk signaal zijn als ze hun verschillen opzij zouden schuiven en duidelijk maken in hun nota’s dat ze klimaat belangrijk vinden en zullen aanpakken.”

Waarom we de ambitie moeten opschroeven

Volgens WWF, dat hiermee de internationale wetenschappelijke consensus volgt, moeten we in Europa ruim voor 2050 koolstofneutraliteit bereiken. Tenminste als we, zoals het akkoord van Parijs vraagt, de opwarming van de planeet willen beperken tot maximum 2°Celsius en voor de veiligheid van mens en natuur tot 1,5°. Doen we dat niet, dan dreigen de kosten voor de samenleving gigantische proporties aan te nemen die heel destabiliserende effecten zullen hebben op economieën overal ter wereld. Europa en België zullen daarvan niet gespaard blijven.

WWF  vraagt ook dat klimaatbeleid gelinkt wordt aan natuurbehoud- en restoratiemaatregelen. Grootschalig natuurherstel biedt veel kansen om problemen aan te pakken zoals droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel, en het helpt mee om klimaatdoelstellingen te halen. Al deze problemen moeten aangepakt worden, en ze gaan iedereen aan in dit land, ongeacht hun politieke voorkeur.

 

Huidige klimaatplannen leiden nog steeds tot horrorscenario

Met de huidige klimaatplannen van alle landen samen, stevenen we af op een opwarming van meer dan 3 graden opwarming, wat catastrofale gevolgen zal hebben voor al het leven op aarde. En dan houden we nog niet eens rekening met het feit dat de opwarming nu reeds veel sneller verloopt dan enkele jaren geleden gevreesd. Vooral in de arctische gebieden, die tot nu toe fungeerden als opslagplaats van broeikasgassen, zijn sneeuw en ijs en bevroren grond massaal aan het smelten, waardoor grote hoeveelheden methaan dreigt vrij te komen, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Bovendien, wanneer grote witte ijsvlaktes verdwijnen wordt er minder warmte gereflecteerd en dreigt onze ‘mondiale airco’ zijn kracht te verliezen. De stijgende zeespiegels die daaruit voortkomen zullen ook voor kustland België een serieuze impact hebben.

 

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE