Partijen missen historische kans om klimaatdoelen wettelijk te verankeren, zegt WWF

Partijen missen historische kans om klimaatdoelen wettelijk te verankeren, zegt WWF

Brussel, 28 maart 2019 – De stemming in het federale parlement leverde niet het verhoopte resultaat op. Er komt geen bijzondere klimaatwet. Een teleurstellend resultaat, maar toch betekent dit niet het einde. WWF nam tijdens de discussies akte van uitspraken door CD&V en OpenVLD dat ze ook zonder klimaatwet het klimaatbeleid terug op de rails kunnen zetten. Na jaren van verwaarlozing van het klimaatbeleid, is het is tijd om dat nu ook te bewijzen. Het ontwerp van het Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP) dat ons land eind 2018 voorlegde aan de Europese Commissie is een te mager beestje om de emissies van ons land met 35% te doen dalen zoals afgesproken, De huidige regeringspartijen hebben dus nog werk voor de boeg om het NKEP op punt te stellen tegen december 2019.

Het Nationaal klimaatplan voldoet niet. De Europese verordening hield de verplichting in om een geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan voor te leggen. De EU-commissie waarschuwt België dat we met het huidige beleid onze doelstelling van 2030 met liefst 21% zullen missen, tenzij we voldoende aanvullende maatregelen nemen. De maatregelen die momenteel worden genoemd in het ontwerp van het nationale klimaat- en energieplan (2021-2030) zijn niet voldoende (geen tijdschema, geen doelstellingen, niet gedetailleerd).

De volgende regering zal het beter moeten doen. Veel beter. Dat vragen tienduizenden klimaatbetogers nu al maanden, dat vragen ook de meer dan 214.000 ondertekenaars van signformyfuture, en dat verwachten ook 85% van de Belgen, zoals al bleek uit de 4e nationale klimaatenquête van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en leefmilieu eind 2017. Elk jaar tijdens de wereldwijde actie Earth Hour, die komende zaterdag plaats vindt, geeft WWF overal ter wereld voorbeelden van positieve klimaatacties uit hun land. Voor België stellen we vast dat we jaar na jaar tekortschieten in ons klimaatbeleid.

Ter gelegenheid van Earth Hour, roept WWF de politieke partijen dan ook op oproept om dringend de tekortkomingen in het huidige Nationale plan aan te pakken, doelstellingen in lijn met het akkoord van Parijs vast te stellen en de maatregelen die nodig zijn om dit te realiseren op te nemen in het verbeterde nationale plan. Die concrete maatregelen moeten opgenomen worden in het nieuwe regeerakkoord. De volgende legislatuur is cruciaal om ons land het komende decennium op de goede weg te zetten. Aan de partijen die dat akkoord gaan maken om nu te bewijzen dat ze de bezorgdheden van burgers serieus nemen en een grote inhaalbeweging willen maken om het klimaatbeleid van België op het juiste spoor te krijgen.

 

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terug vinden op http://www.wwf.be/pers
  • Over Earth Hour: de grootste mobilisatie voor de planeet en het klimaat ter wereld. Sinds zijn start in 2007 in de Australische stad Sydney, groeide de actie enorm in omvang – meer dan 170 landen en 7.000 steden doen mee en meer dan 10.400 bekende gebouwen en monumenten doven hun lichten voor Earth hour. De reden van dit succes is de toenemende bezorgdheid van burgers overal ter wereld voor de klimaatverandering, en de dringende noodzaak om aan oplossingen te werken. Deze symbolische actie is een platform geworden waarop duizenden acties een vruchtbare bodem vinden, gaande van petities, bosplantacties, de creatie van nieuwe beschermde zones, het organiseren van conferenties enzovoort. WWF wil dat de inspiratie van dit symbolische uur uitmondt in een algemene mobilisatie om het grootste gevaar dat de mensheid bedreigt af te wenden.
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE