Overeenkomst van Parijs passeert eerste stresstest in Marrakech op COP22

Overeenkomst van Parijs passeert eerste stresstest in Marrakech op COP22

MARRAKECH, Marokko (18 november 2016) - Naar aanleiding van het einde van de klimaattop COP22, legde Manuel Pulgar-Vidal, de leider van WWF International Climate & Energy Practice, de volgende verklaring af:

"De VN-klimaatonderhandelingen hebben de onderbouw opgeleverd die nodig is om te zorgen dat de belofte van de Overeenkomst van Parijs volledig kan worden uitgevoerd. Het werk hier in  Marrakech was niet het meest glamoureuze maar het is een belangrijke stap vooruit in de concrete verwezenlijking van de historische overeenkomst.”

"De Overeenkomst van Parijs passeerde ook zijn eerste stress test deze week met de Amerikaanse verkiezingsuitslag. De Marrakech top eindigt met een ondubbelzinnige boodschap: De realiteit is dat de wereld in beweging is over deze kwestie. Dit proces naar een duurzame wereld kan niet meer gestopt worden. Het onherroepelijke momentum zal alleen verder aanzwellen wanneer signalen van de markt en engagementen in alle sectoren van de samenleving steeds massaler opborrelen. Nu al hebben 111 landen de overeenkomst bekrachtigd. Vele landen dienen ook plannen in om hun economie koolstofarm te maken.”

Nog veel werk

"Er is echter nog veel werk. De kloof tussen wat we volgens de wetenschap moeten doen om de planeet te beschermen tegen de ergste gevolgen van de klimaatverandering en wat nationale klimaatplannen beloven blijft groeien. Dringende uitstootreducties en voorbereidingen op de gevolgen van klimaatverandering zijn van essentieel belang voor de toekomstige welvaart en veiligheid in de wereld.”

“In Marrakesh kwamen de landen overeen om binnen twee jaar de gemaakte vooruitgang te evalueren en de inspanningen te leveren die nodig zijn om de groeiende emissie kloof te dichten. Dit is een kritiek resultaat van deze klimaattop die de invulling van de Overeenkomst van Parijs zal verzekeren.”

"De partijen moeten ook meer doen om de consistentie van de nationale doelen te verduidelijken. Daarnaast zijn er nog lacunes in de financiële wereld, ondanks een aantal aankondigingen hier voor de financiering van aanpassingsmaatregelen en capaciteitsopbouw. We verwachten dat ontwikkelde landen hun plannen inzake financiering en andere steunmaatregelen aanzienlijk opdrijven. In die zin is het zeer bemoedigend te zien dat China en andere landen hun Zuid-Zuid samenwerking laten toenemen.”

“Deze realisaties werden ondersteund door het ‘Climate Vulnerable Forum’, een groep van ongeveer 50 landen die zich inzetten voor de herziening en verbetering van hun huidige emissie doelen in 2018 en die een proces naar 100 procent duurzame energie in 2050 of eerder hebben ingezet.”

"Hier in de Marrakech startte ook een kritisch debat over de regels voor de uitvoering van de overeenkomst en het versnellen van klimaatmaatregelen. Het zette het pad uit voor de volgende reeks onderhandelingen die de regels en ambities stelselmatig zullen verhogen, waardoor nationale verplichtingen telkens kunnen aangescherpt worden, de samenleving wordt voorbereid en de noodzakelijke financiële ondersteuning in lijn wordt gebracht met de wetenschap en de billijkheid.”

"In de komende jaren verwachten we de kosten van hernieuwbare energiebronnen verder te zien dalen, mede door verdere schaalvergroting door alle actoren - de private sector, steden, investeerders, en door overheden over de hele wereld. Dit zal de onvermijdelijke transitie naar een koolstofarme, klimaat-resistente ontwikkeling verder aanvuren."