Oprukkende Earth Overshoot Day wijst op structurele overexploitatie van de planeet: hoog tijd om de tendens te keren.

Oprukkende Earth Overshoot Day wijst op structurele overexploitatie van de planeet: hoog tijd om de tendens te keren.

Persbericht:                                                                                                       

Oprukkende Earth Overshoot Day wijst op structurele overexploitatie van de planeet: hoog tijd om de tendens te keren.

 

image received via email

Brussel, 27 Juli – ‘Earth Overshoot Day’ valt dit jaar weer een dag vroeger dan vorig jaar, op 28 juli. Daarmee is de jaarlijkse toename van de voetafdruk bevestigd na de terugval tijdens corona (in 2020 viel de datum op 22 augustus). Voor België viel de overshoot dag dit jaar nog vier maanden vroeger. Als de hele wereld zou leven zoals de Belgen, dan hadden we meer dan 4 aardes nodig. We moeten heel dringend structurele maatregelen nemen om onze voetafdruk terug te dringen, in België en overal ter wereld.

Earth Overshoot Day markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren, heeft opgebruikt. Vanaf 28 juli leeft de mens op ‘krediet’. Dit is het grootste tekort sinds de wereld begin jaren zeventig in een ecologische overshoot terechtkwam, volgens ramingen van het Global Footprint Network[1] en zijn academische partners, op basis van drie miljoen statistische gegevens uit meer dan 200 landen.

Elk jaar kappen we meer bomen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien en we stoten meer broeikasgassen uit dan onze bossen of de oceaan kan opnemen. We leggen de planeet dus een ritme op dat ze niet kan bijbenen: volgens de huidige gegevens hebben we 1,7 keer de biologische capaciteit van de aarde nodig om verder te gaan zoals we nu doen.

 

Belgische voetafdruk buiten alle proportie

De ecologische voetafdruk varieert sterk over de hele wereld. Als gevolg daarvan bereiken landen hun overshoot datum op verschillende tijdstippen van het jaar. Voor België viel deze dag op 26 maart van dit jaar, zoals blijkt uit het rapport over de ecologische voetafdruk dat in opdracht van WWF-België is opgesteld in samenwerking met het Global Footprint Network. Het rapport "Het uur om de trend te keren" onthulde dat de koolstofvoetafdruk 65% van de ecologische voetafdruk van België vertegenwoordigt.

Vandaag is de ecologische voetafdruk van België onevenredig groot, niet alleen in verhouding tot de biocapaciteit van de wereld, d.w.z. het vermogen van een ecosysteem om zijn natuurlijke hulpbronnen aan te vullen, maar ook in verhouding tot zijn eigen geringe biocapaciteit[2]. Wij oefenen zoveel druk uit op de ecosystemen van andere landen dat ook hun biocapaciteit uitgeput raakt en wij de kosten van onze voetafdruk niet langer kunnen afwentelen op andere landen.

Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België: "Het is dringend noodzakelijk de planetaire biocapaciteit te beschermen en te herstellen en tegelijk onze ecologische voetafdruk, die voor twee derde uit broeikasgasemissies bestaat, te verkleinen. En om dit te doen, moeten we alle delen van de samenleving erbij betrekken: de privé sector, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Regeringen zijn van essentieel belang om de juiste richting aan te geven en het juiste kader voor een duurzame toekomst te creëren.

Om de Overshoot dag weer vooruit te duwen op de kalender, moeten we onze consumptiepatronen en productieprocessen veranderen. WWF-België stelt een aantal oplossingen voor via deze 5 actieterreinen: voeding, klimaat, bossen, oceaan en biodiversiteit, in het rapport "Het uur om de trend te keren".

 

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België, +32 499 70 86 41, [email protected]

Het uur om de trend te keren, WWF-België, 2022: download het rapport

Infografieken af te halen op de website van het Global Footprint Network

 

 


[1] https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-june-2022-english/

[2] De biocapaciteit van België bedraagt 0,8 wereldhectare per persoon. Dit is de hoeveelheid biologisch productieve hectaren land en zee met een wereldwijde gemiddelde productiviteit. Deze hoeveelheid is slechts de helft van de beschikbare hoeveelheid per persoon in de wereld, die 1,6 wereldhectare bedraagt.

 

Over WWF:

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen volgers en een wereldwijd netwerk dat in bijna 100 landen actief is. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en te bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze worden gebruikt en de vermindering van vervuiling en afval te bevorderen.

 

 
EINDE