Nieuw Europees initiatief wil de toenemende illegale internethandel van bedreigde soorten aanpakken

Nieuw Europees initiatief wil de toenemende illegale internethandel van bedreigde soorten aanpakken

Brussel, 14 juni 2019 - Een nieuw project, gesubsidieerd door de Europese Unie (EU), wil het criminelen moeilijker maken om via internet-, post- of andere pakketdiensten wilde dier- en plantensoorten te smokkelen in of via de EU. Het project wordt uitgevoerd door een sterke coalitie tussen WWF, IFAW, INTERPOL en de Belgische douane. WWF België coördineert het project, met de niet-gesubsidieerde steun van TRAFFIC.

Met financiële steun van het Fonds voor Interne Veiligheid van het Directoraat-Generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, zal het project met de titel "Disrupting and dismantling wildlife cybercriminals and their networks in the European Union" gedurende twee jaar helpen bij het ontwrichten van illegale soortenhandel en het opleiden van douane, politie en andere handhavingsambtenaren. Het project zal ook samenwerken met pakket- en online technologiebedrijven om ervoor te zorgen dat illegale handelaars hun diensten niet kunnen misbruiken.

"Het toenemend aantal pakketzendingen, gekoppeld aan de groei van e-commerce, vormt een aanzienlijke uitdaging voor diegenen die de Europese regelgeving voor de handel in wilde dieren en plantensoorten handhaven. Dit project moet hen ondersteuning bieden", zei Emilie Van der Henst, projectcoördinator van WWF.

Het internet biedt smokkelaars toegang tot een enorme internationale markt - een zonder grenzen, die 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar, open is. Cybercriminelen, die handelen in wilde soorten (en hun afgeleide producten), maken misbruik van de anonimiteit die hen online wordt geboden. Het detecteren en verhinderen van deze cybercriminaliteit is cruciaal om het voortbestaan ​​van bedreigde soorten te waarborgen.

Meer dan 8000 specimen in slechts 6 weken

Een rapport van het IFAW uit 2018 met de titel ‘Disrupt: Wildlife Cybercrime’, identificeerde 3.312 advertenties van meer dan 8.000 specimens op online marktplaatsen en sociale mediaplatformen in Frankrijk en Duitsland. Dat ging van ivoren slagtanden en snuisterijen tot neushoornproducten, pels  van grote katten en levende vogels en reptielen; dit alles ter waarde van bijna EUR 2 miljoen over een periode van zes weken.

"Het nieuwe Europese project zal IFAW in staat stellen onze baanbrekende aanpak van online criminaliteit in de EU voort te zetten en samen met onze partners een netwerk van experts op te bouwen om de ​​criminele netwerken te ontwrichten", aldus Tania McCrea-Steele, IFAW’s leider van het wereldwijde ‘Wildlife Cybercrime Project’.

Het EU cyberproject zal zich in eerste instantie richten op België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, en informatie over trends identificeren, die van nut zullen zijn voor andere EU-lidstaten.

Naast een verbeterde detectie van de handel in wilde dieren en planten, zal het project ook samenwerken met online bedrijven om accounts en advertenties, die illegaal wilde soorten aanbieden, te verwijderen en het zo voor smokkelaars moeilijker maken om hun klanten online te bereiken.

"We willen de cybercriminelen kortwieken en van hun activiteiten een risicovolle vorm van criminaliteit met lage winstkansen maken", zegt Emilie van der Henst, projectcoördinator van WWF.

 

Een grote illegale wereldhandel

Illegale handel in wilde dier- en plantensoorten zou tussen de 5 en 23 miljard USD waard zijn volgens een  rapport van ‘Global Financial Integrity’ uit 2017. Hiermee is het één van de grootste grensoverschrijdende misdaadmarkten ter wereld, naast onder andere drugshandel en illegale ontbossing. Het vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid, volgens een in opdracht van WWF gepubliceerd rapport uit 2012.

In 2015 erkende een resolutie van de Verenigde Naties (VN) de bredere gevolgen van deze criminaliteit, waaronder corruptie, het witwassen van geld, het ondermijnen van goed bestuur en rechtsstaat en het welzijn van lokale gemeenschappen. De ondertekenende landen riepen toen op om passende maatregelen te nemen.

In 2016 nam de EU het actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten aan. De lidstaten maakten toen van milieucriminaliteit één van tien prioriteiten in hun inspanningen om de ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit aan te pakken voor de periode 2018-2021.

 

Disclaimer

In dit persbericht wordt slechts de mening van de auteurs weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de informatie uit dit bericht.

 

Noot voor de redactie

In maart 2018 lanceerden WWF, TRAFFIC en IFAW de coalitie ter beëindiging van de illegale handel in wilde dier- en plantensoorten met 21 van 's werelds meest toonaangevende bedrijven op het gebied van e-commerce, technologie en sociale media. In samenwerking met experten van WWF, TRAFFIC en IFAW, zal elk bedrijf beleid en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren om deze illegale handel online een halt toe te roepen.

 

Contact persoon

Emilie Van der Henst, Project Coördinator – WWF Belgium

Email: emilie.vanderhen[email protected]

GSM: +32 (0) 485 33 27 59

 

 

LINKEN

Dit persbericht in het Engels lezen.

[LINK: https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/

[LINK: https://www.traffic.org/news/environment-ministers-endorse-ambitious-eu-action-plan-to-address-wildlife-trafficking/]

[LINK: https://www.traffic.org/news/eu-urged-to-consider-designating-environmental-crime-a-high-priority/]

The Coalition to End Wildlife Trafficking Online [LINK: https://www.endwildlifetraffickingonline.org/]

Disrupt: Wildlife Cybercrime (2018) [LINK: https://www.ifaw.org/uk/news/disrupt-wildlife-cybercrime]

[LINK: https://www.traffic.org/news/un-adopts-resolution-on-tackling-wildlife-trafficking/]

Het ‘Global Wildlife Cybercrime Action Plan’, gelanceerd in 2018 op de conferentie voor illegale handel in wilde dier- en plantensoorten in Londen [LINK: https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade-2018/london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade-october-2018-declaration-annex-english-only]

 

Over de coalitiepartners:

WWF

WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering. Meer informatie op www.wwf.be. In België werkt WWF samen met TRAFFIC voor dit project.

IFAW

Het Internationaal Fonds voor Dierenwelzijn (IFAW) is een wereldwijde non-profit organisatie die  dieren en mensen helpt samen gedijen. Wij zijn experts en gewone mensen die werken rond zeeën, oceanen en in meer dan 40 landen over de hele wereld. We redden, rehabiliteren en bevrijden dieren en we herstellen en beschermen hun natuurlijke leefgebieden. De problemen waarmee we te maken hebben, zijn urgent en gecompliceerd. Om ze op te lossen, combineren we verse ideeën met gedurfde actie. We werken samen met lokale gemeenschappen, overheden, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven. Samen pionieren we nieuwe en innovatieve manieren om alle soorten te helpen gedijen. Lees hoe we dat doen op ifaw.org.

Interpol

INTERPOL is 's werelds grootste internationale politieorganisatie. Onze taak bestaat erin rechtshandhavingsinstanties in onze 194 lidstaten te helpen bij het bestrijden van alle vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. We werken eraan om de politie over de hele wereld te helpen de groeiende uitdagingen van de criminaliteit in de 21ste eeuw aan te gaan door een hightech infrastructuur van technische en operationele ondersteuning te bieden. Onze diensten omvatten gerichte training, deskundige onderzoek ondersteuning, gespecialiseerde databases en beveiligde communicatiekanalen voor de politie.

Belgische douane

Het Cyberteam van de Belgische douane werd in 2013 opgericht om de toenemende dreiging van douanefraude op internet aan te pakken. De eenheid begon vooral met namaakproducten te werken, maar begeeft zich nu op het terrein van verschillende gebieden van criminaliteit, waaronder milieumisdrijven die worden gereguleerd door de CITES-conventie. We werken regelmatig samen met andere cybercriminaliteitseenheden van de douaneautoriteiten als onderdeel van de werkgroep ‘Customs @gainst Internet Crime’ evenals met internationale instanties zoals OLAF en Europol. De eenheid bestaat uit één internetdetective en twee forensische specialisten.

TRAFFIC

TRAFFIC is een toonaangevende niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd actief is in de handel in wilde dieren en planten in het kader van zowel behoud van biodiversiteit als duurzame ontwikkeling. Het is de missie van TRAFFIC ervoor te zorgen dat de handel in wilde planten en dieren geen bedreiging vormt voor het behoud van de natuur. Meer informatie op www.traffic.org.