Nieuw educatief platform wil kennis van leerlingen over klimaatverandering verbeteren

Nieuw educatief platform wil kennis van leerlingen over klimaatverandering verbeteren

Brussel, 2 december 2019 – WWF lanceert het educatief platform klimaatopschool.be. Uit onderzoek blijkt dat jongeren heel begaan zijn met het klimaat, maar niet altijd een diepgaande kennis van de klimaatproblematiek hebben. Dit nieuwe platform moet hen beter wapenen tegen de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Het is opgebouwd uit 2 nieuwe websites: klimaatbrigade.be voor de 9-14-jarigen en climatechallenge.be voor de 15-18-jarigen. Niet alleen de problematiek komt aan bod, maar ook de oplossingen, met concrete tips voor jongeren.

De websites helpen leerkrachten om het onderwerp op een wetenschappelijk verantwoorde, boeiende en interactieve manier in de klas ter sprake te brengen. WWF wil het platform ook promoten naar individuele jongeren, en onder meer de klimaatjongeren van Youth for Climate zullen die ook helpen bekend maken.

 

Klimaatbrigade

Klimaatbrigade.be is een aantrekkelijke en interactieve website voor leerlingen uit de 3de graad basis- en de 1ste graad secundair onderwijs. Hij brengt de thematiek aan de hand van 10 thema’s. We leggen niet alleen de oorzaken van de klimaatverandering en de gevolgen voor mens en natuur stap voor stap uit, veel aandacht gaat naar oplossingen binnen de leefwereld van deze kinderen. De ‘op maat’ geschreven teksten worden aangevuld met illustraties, video’s, klimaatexperimenten en met tal van interactieve oefeningen (invuloefeningen, quizzen, kruiswoordraadsels …).

De leerkrachten worden in de watten gelegd met een eigen ‘ruimte’. Ze vinden er achtergrondinformatie over de verschillende thema’s, lesdoelstellingen, eindtermen en afdrukklare documenten (experimenten, oefeningen, oplossingen enz.). Het neusje van de zalm: de leerkracht kan per thema zelf oefeningen samenstellen, waarna de leerlingen een unieke link ontvangen en automatisch op het scherm zien wat van hen verwacht wordt. Zodra de leerlingen de oefeningen invullen, ziet de leerkracht in zijn ruimte meteen de resultaten.

 

Climate Challenge

Climatechallenge.be is een volledige remake van een website die de projectpartners (Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid en Studio Globo) een aantal jaren geleden al samen lanceerden. De inhoud is opgebouwd rond dezelfde thema’s, maar is aangepast aan de leeftijd (+14 jaar) en richt zich ook meer op de sociale dimensies van de noord-zuid-problematiek die aan de klimaatverandering verbonden is. Ook deze website is voorzien van een eigen ‘ruimte’ voor leerkrachten.

 

Een brede educatieve werking

Deze nieuwe websites kaderen in een bredere werking van WWF rond klimaateducatie, met het doel de leerlingen van verschillende leeftijden vertrouwd te maken met de klimaatproblematiek. Zo is er bv. het project ‘ClimateChallenge@school’, waarbij op school onder begeleiding een klimaattop georganiseerd wordt met de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Via een rollenspel waarin groepjes leerlingen telkens een land vertegenwoordigen kunnen ze zich inleven in de onderhandelingen vanuit conflicterende belangen. De voorbije drie jaar bereikte WWF hiermee duizenden leerlingen uit honderden klassen  aan beide zijden van de taalgrens.