Natuurherstelwet: Europees Parlement zet licht op groen

Natuurherstelwet: Europees Parlement zet licht op groen

'Wij roepen de Raad op om de wet nu zonder uitstel te valideren'

Brussel, 27 februari 2024 – Het voorlopig akkoord over de Europese natuurherstelwet  werd vandaag aangenomen door het Europees Parlement. De Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert opgelucht. Nu moet enkel de Raad de tekst nog bekrachtigen vooraleer de wet in werking kan treden.

Het Europees Parlement heeft zijn verantwoordelijk genomen en begrepen dat de natuurherstelwet broodnodig is om eindelijk werk te maken van natuurherstel, in het voordeel van iedereen.  

Deze beslissing komt geen moment te vroeg, want de toestand van de natuur in België en in de hele Europese Unie is zorgwekkend. Dat is verontrustend, want onze samenleving en onze economie zijn er fundamenteel van afhankelijk, zowel voor voedsel, grondstoffen en andere basisbehoeften, zoals drinkwater en schone lucht. 

Brede maatschappelijke steun 

Natuur heeft een rechtstreekse impact op onze fysieke en mentale gezondheid, en is bovendien onze beste bondgenoot om de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis te milderen. Ze zorgt voor de opslag van CO2 en beschermt ons tegen droogte en overstromingen. Natuurherstel moet dan ook tot win-winsituaties leiden en daar zijn we vandaag opnieuw een stap dichterbij. 

De Belgische Biodiversiteitscoalitie, bestaande uit WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu, verwelkomt de goedkeuring door het Europees Parlement. Ter herinnering: de natuurherstelwet geniet brede maatschappelijke steun. Meer dan een miljoen Europese burgers spraken zich uit voor de wet, net zoals meer dan 100 bedrijven en 3.300 wetenschappers. 

‘Wij roepen de leden van de Raad, waaronder België, dan ook op om het Europees Parlement te volgen en de wet nu zonder uitstel aan te nemen, zodat de natuur hersteld kan worden, met alle positieve gevolgen van dien’, besluit Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit bij WWF-België en coördinatrice van de Belgische Biodiversiteitscoalitie. 
 


Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.