Nationale Bank kan en moet rol opnemen in strijd tegen klimaatverandering

Nationale Bank kan en moet rol opnemen in strijd tegen klimaatverandering

BRUSSEL – In het Federaal Parlement gingen politici vandaag in debat over de financiële risico’s die de klimaatverandering stelt voor ons land. De centrale banken in de buurlanden ondernemen al stappen. Voor ons land zei de Nationale Bank van België (NBB) dat het financiële risico van klimaatopwarming in België 80 miljard euro bedraagt. “Een gigantisch risico voor de planeet, ons spaargeld én de Belgische economie”, zeggen Laurien Spruyt en Sarah Schlitz, co-voorzitters van de Klimaatcoalitie. “We zijn blij dat de NBB nu zelf vragende partij is voor meer onderzoek.”

Al meer dan 4.000 burgers vroegen hun bank samen met de Klimaatcoalitie om hun spaargeld niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. BNP Paribas, ING, KBC en Belfius investeren samen nog steeds meer dan 40 miljard euro in olie, gas en steenkool. Dat druist in tegen het voornemen, bekrachtigd in het Akkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde onder de 2 of, beter, 1.5 graden te houden. Om dat Akkoord te realiseren, moet 85 procent van de bekende fossiele brandstofvoorraden in de grond blijven. Dat wil zeggen dat er een groot risico bestaat voor deze miljardeninvesteringen: de waarde van fossiele brandstofreserves is immers in belangrijke mate gebaseerd op de aanname dat ze hun reserves ten volle zullen kunnen exploiteren.

“De centrale banken van onze buurlanden zijn zich van dit risico bewust”, zegt Sébastien Mortier, expert divestment bij de Klimaatcoalitie. “De Nederlandsche Bank komt tot belangrijke conclusies in zijn tweede onderzoek ‘Waterproof’. Ook de Bank of England, de centrale bank van Groot-Brittannië, liet al verschillende studies uitvoeren over het onderwerp, en Frankrijk zorgde met de Loi de la transition énergétique zelfs al voor een wettelijk kader. Maar ons land koos er tot nu toe voor om de risico’s te negeren.”

Nederland onderneemt actie, België loopt achter

Henk-Jan Reinders en Maarten Vleeschhouwer van De Nederlandsche Bank, de centrale bank van onze noorderburen, kwamen naar het parlement om de conclusies van het onderzoek ‘Waterproof. An exploration of climate-related risks for the Dutch financial sector’ voor te stellen. “Als we te lang wachten met de noodzakelijke investeringen in een koolstofvrije economie, zal het abrupt moeten gebeuren, met grote financiële en economische gevolgen”, zegt Maarten Vleeschhouwer.

Ook de Nationale Bank van België erkent dat de klimaatverandering aanzienlijke risico’s voor de Belgische financiële sector meebrengt maar wijst op een gebrek aan data om het risico nauwkeurig in te schatten. Het zou volgens de NBB wel in de grootteorde van de 80 miljard euro lopen (banken en verzekeringen).

Alle aanwezige politieke vertegenwoordigers waren het erover eens dat meer data noodzakelijk zijn en vroegen dan ook dat de NBB hierover meer onderzoek zou verrichten.

 

> De volledige aanbevelingen voor de Nationale Bank
> Het onderzoek naar de fossiele investeringen van de Belgische grootbanken

> De studies ‘Tijd voor Transitie’ en ‘Waterproof’ van De Nederlandsche Bank

 

Over de Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een Belgische vzw bestaande uit een zeventigtal leden uit de milieubeweging (waaronder WWF), de Noord-Zuid-beweging, vakbonden en socio-culturele organisaties. Dit breed netwerk wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Die vormt niet alleen een bedreiging voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale rechtvaardigheid in de hele wereld.