Mediterrane haaien zijn volgens WWF de meest bedreigde haaien ter wereld

Mediterrane haaien zijn volgens WWF de meest bedreigde haaien ter wereld

Naar aanleiding van de werelddag van de haaien (14 juli) publiceert WWF het rapport ‘Haaiencrisis: een noodkreet voor de Middellandse Zee’. Dit rapport toont aan hoe de niet-duurzame en soms illegale visvangst de haaien- en roggenpopulatie drastisch heeft doen dalen in de regio.

“Haaien zouden uit de Middellandse Zee kunnen verdwijnen. Hun snelle terugval is een ernstige aanwijzing voor de slechte gezondheid waarin de zee verkeert door onverantwoordelijke visvangstmethodes. Alle landen rond de Middellandse Zee zijn verantwoordelijk. Haaien maken al duizenden jaren deel uit van onze zee en onze cultuur. We moeten snel handelen om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst blijven overleven”, legt Guiseppe Di Carlo uit, directeur van het Mediterranean Marine Initiative van WWF.

Het rapport toont aan dat overbevissing de grootste bedreiging vormt voor haaien en roggen uit de Middellandse Zee. Libië (4 260 ton) en Tunesië (4 161 ton) zijn de grootste haaienvissers in de regio, met vangsten die drie keer groter zijn dan deze van Italië (1 347 ton) en Egypte (1 141 ton). Sommige soorten zijn een rechtstreeks doelwit en komen op de markt terecht. De meeste andere prooidieren zijn bijvangst en worden in het water teruggeworpen, waar ze zo goed als geen kans maken om te overleven. Meer dan 60 soorten zijn geregistreerd in sleepnetten. In bepaalde zones maken haaien en roggen meer dan een derde van de beugvisvangst uit. Enorme hoeveelheden haaien worden gevangen door drijfnetten en illegale netten. De met uitsterven bedreigde grote witte haaien raken verstrikt in deze netten. Zelfs bij de ambachtelijke visserij met kieuwnetten kan een aanzienlijk deel van de vangsten uit haaien en roggen bestaan.

Naast de visvangst hebben de mediterrane haaien nog met andere bedreigingen te kampen. Ze slikken stukken plastic in of stikken erin. Ze vormen ook het doelwit van illegale handel. DNA-analyse heeft aangetoond dat veel consumenten die denken dat ze mediterrane zwaardvis eten, eigenlijk haaienvlees op hun bord hebben liggen. Deze fraude houdt ook risico’s in voor de voor de menselijke gezondheid, omdat de kwikconcentraties bij bepaalde haaiensoorten veel hoger liggen dan de wettelijke veiligheidsgrenzen. 

Haaien zijn een buitengewoon kwetsbare diersoort die maar moeilijk kan herstellen van een daling van hun populatie. Ze groeien immers traag, worden laat volwassen en zetten weinig jonge dieren op de wereld na een erg lange drachttijd. Dat betekent dat overbevissing visvoorraden kan vernietigen die zich niet kunnen herstellen.

In dit rapport plaatst WWF een aantal oplossingen voorop die vissers en visbeheerders zouden moeten overwegen: vermijden te vissen in gevoelige zones zoals kraamkamers of aangepaste middelen gebruiken die bijvangst onmogelijk maken. Een verbetering van de kennis over de haaienpopulaties en de gecommercialiseerde soorten is eveneens belangrijk om hun bescherming te versterken en om de transparantie en de wettelijkheid van de vissector te garanderen.

 

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.