Marrakech biedt kans om klimaatactie in stroomversnelling te brengen

Marrakech biedt kans om klimaatactie in stroomversnelling te brengen

Brussel, 4 november 2016 – Vandaag wordt het eerste universele klimaatakkoord van Parijs een bindend internationaal verdrag. Dat is net voor de start van de klimaattop in Marrakech. Op deze top hebben VN-klimaatonderhandelaars een uitzonderlijke kans om klimaatactie wereldwijd in een stroomversnelling te brengen.

 

Uit de onderhandelingen, die op 7 november starten in Marrakesh (Marokko), moeten duidelijke uitvoeringsregels komen en ruimte voor ambitieuze, versnelde klimaatverbintenissen.

“Het komt er in Marrakech op aan werk te maken van duidelijke engagementen voor het klimaatakkoord van Parijs en om overheden, bedrijven, steden en andere sectoren te overtuigen om almaar ambitieuzere verbintenissen aan te gaan. We hebben al alle middelen om voor de wereld te zorgen die we nodig hebben. Nu hebben we enkel nog een duidelijker kader nodig”, zegt Julie Vandenberghe, klimaatexperte van WWF België, vlak voor haar afreis naar Marokko, waar ze deelneemt aan de COP. “Dankzij het akkoord van Parijs hebben we nu een mondiaal stappenplan voor klimaatactie. We zijn van een periode van beloften beland in een periode van actie. Nu moeten we leiders voor de verantwoordelijkheid stellen om verbintenissen aan te gaan die de wereldwijde temperatuurstijgingen een halt toeroepen. Of we de grens van 1,5° die in Parijs werd afgesproken zullen halen, of zelfs het ondenkbare zullen bereiken en het nóg beter doen, hangt voor een groot stuk af van de beslissingen van de komende jaren”, zegt nog Julie Vandenberghe.

 

In Marrakech moeten de onderhandelaars zich hierop focussen:

  • Duidelijkere richtlijnen afspreken voor het nieuwe internationale akkoord:

Dankzij het akkoord van Parijs hebben we wel een actieplan maar nog geen regelgevend kader om dat plan uit te voeren. Alle betrokken partijen moeten na COP22 meer duidelijkheid hebben over de werkwijze en over hoe ze hun huidige klimaatverbintenissen kunnen halen en verbeteren. Zo kunnen we de afspraken van het historische klimaatakkoord met succes naleven.

 

  • De rol benadrukken van samenwerking tussen statelijke en niet-statelijke actoren:

Veel niet-statelijke actoren nemen nu al actie en dat moet een signaal geven aan landen om zelf ook ambitieuze maatregelen te nemen, nog voor 2020 én in de jaren erna.

 

  • Het belang onderstrepen van het keerpunt 2018, en de noodzaak om daarvóór nog maatregelen te nemen:

In 2018 zullen we voor het eerst kunnen zien of Parijs onze manier van handelen echt veranderd heeft. We zouden zelfs nog bijkomende mogelijkheden kunnen creëren. Maar of er van die bemoedigende gedachte iets in huis komt, hangt af van de beleidsmakers in ieder land en van samenwerking tussen landen. Als we de kloof willen wegwerken tussen wat we nu beloofd hebben op het vlak van uitstoot en wat we volgens wetenschappers moeten doen om onder de grens van 1,5° te blijven, dan is het cruciaal dat we onze ambities opvoeren. Zo kunnen we de ergste gevolgen van de klimaatverandering vermijden.