IPCC-rapport wijst op noodzaak klimaatoplossingen op te schalen, om stijgende emissies aan te pakken

IPCC-rapport wijst op noodzaak klimaatoplossingen op te schalen, om stijgende emissies aan te pakken

IPCC-rapport wijst op noodzaak klimaatoplossingen op te schalen, om stijgende emissies aan te pakken

image received via email

© Shutterstock / Soonthorn Wongsaita / WWF
 

Brussel, 4 april 2022 - In een krachtig nieuw rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van de VN worden de oplossingen uiteengezet die de opwarming van de aarde kunnen beperken door sectoren, waaronder energie, industrie, landbouw en landgebruik, gebouwen en vervoer, te transformeren. Ook België moet dringend de bestaande oplossingen opschalen (en kan daarvan op korte termijn de vruchten plukken). Het succes van de ‘Belgian  Alliance for Climate Action’ toont aan dat ook de bedrijfswereld vragende partij is.

Uit het rapport – ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change ‘- blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen tussen 2010 en 2019 hoger was dan in enig ander decennium in de geschiedenis van de mensheid, en dat we bijna geen tijd meer hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het schetst de grimmige realiteit van de stijgende emissies, die voornamelijk worden veroorzaakt door de vervuilende fossiele brandstoffen die nog steeds een groot deel van de energiesystemen in de wereld aandrijven, en door de koolstof die vrijkomt wanneer natuurlijke ecosystemen worden vernietigd.

Uitrol van klimaatoplossingen kan en moet veel sneller

Het rapport biedt een glimp van verschillende mogelijke toekomsten. Het benadrukt dat we keuzes en mitigatieopties hebben die ons op een pad met lagere emissies kunnen brengen dat de ergste effecten van klimaatverandering voorkomt en leidt tot duurzamere ontwikkeling. Sinds het vorige IPCC rapport uit 2014  zijn de technologieën aanzienlijk verbeterd en zijn de kosten van oplossingen zoals zonne-energie, windenergie en batterijen tot 85% gedaald en de uitrol van klimaatoplossingen versneld. Er moet echter nog veel meer worden gedaan om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen. Het rapport bevestigt ook dat de bescherming en het herstel van natuurlijke ecosystemen een enorm mitigatiepotentieel bieden door koolstof uit de atmosfeer te absorberen en vast te houden.

De klimaatverandering gaat sneller dan wij

Dr. Stephen Cornelius, hoofdwaarnemer van WWF voor het IPCC en hoofd van de WWF-delegatie die de onderhandelingen bijwoont, zei: "Dit rapport laat zien dat sommige sectoren weliswaar de goede kant op gaan, maar dat de klimaatverandering sneller gaat dan wij. We kunnen niet langer afhankelijk blijven van  de vervuilende fossiele brandstoffen die ons klimaat en de natuurlijke wereld vernietigen. We zullen de cruciale doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C niet halen tenzij we de klimaatoplossingen drastisch opschalen om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen. Dit betekent dat we op grote schaal moeten investeren om onze samenleving efficiënter te maken, schone hernieuwbare energie te gebruiken, de natuur te behouden en te herstellen, af te stappen van niet-duurzame bedrijfspraktijken en bij deze overgang niemand achter te laten. Elk moment, elk beleid, elke investering, elke beslissing is van belang om verdere klimaatchaos te voorkomen."

Uit dit IPCC-rapport blijkt dat in alle sectoren oplossingen voorhanden zijn om de uitstoot tegen 2030 met meer dan de helft te verminderen, in overeenstemming met een 1,5°C-scenario. Bovendien zijn er veel mitigatieopties met economische, maatschappelijke en milieuvoordelen.

Potentieel van samenwerkingsverbanden bij bedrijven is groot

Ook Belgische regeringen moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen en bestaande oplossingen opschalen, naast bijkomende voordelen voor de o.m. volksgezondheid zal dat onze energie-onafhankelijkheid ten goede komen, niet  onbelangrijk in de huidige context.

De private sector staat intussen te trappelen met bijna 100 bedrijven[1] die zich intussen hebben aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Al deze bedrijven geven de boodschap dat organisaties/bedrijven ook een belangrijke rol te spelen hebben, naast overheden, in het behalen van het Parijsakkoord en het tegengaan van de ergste gevolgen van klimaatverandering. Allen engageren ze zich om hun CO2-emissies in lijn hiermee te reduceren. Een studie[2] uit 2021 toonde het potentieel aan van samenwerkingsverbanden bij bedrijven in het behalen van globale mitigatiedoelstellingen en dus het beperken van de globale opwarming tot 1,5°C. De studie maakte een optelling van alle geregistreerde doelstellingen door niet-statelijke actoren en kwam uit op een significante bijdrage van bijna 15 Gigaton extra emissiereducties.

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF, [email protected] of 0499 70 86 41

Noot voor de redactie:

  • Het IPCC-werkgroep III-rapport – ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change - Summary for Policymakers (SPM)’ komt uit op 4 april 2022 om 11 uur CEST.
  • Het IPCC is het VN-orgaan voor de beoordeling van de wetenschappelijke aspecten van klimaatverandering. Het werd in 1988 opgericht door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en de Wereld Meteorologische Organisatie om de politieke leiders periodieke wetenschappelijke evaluaties te verstrekken van de klimaatverandering, de implicaties en risico's daarvan, en om aanpassings- en mitigatiestrategieën voor te stellen.
  • Het rapport van werkgroep III is het derde van vier delen van het zesde evaluatierapport van het IPCC. Het rapport van Werkgroep I (fysische wetenschap van klimaatverandering) is in augustus 2021 uitgebracht en het rapport van Werkgroep II (effecten, aanpassing en kwetsbaarheid) is vorige maand verschenen.
  • Het syntheseverslag, waarin de informatie uit de drie verslagen van de werkgroepen wordt samengebracht, wordt in oktober 2022 gepubliceerd.


[1] Huidig aantal leden BACA : 95, in totaal 178'777 werknemers & 50.8 miljard euro jaarlijkse omzet. https://www.belgianallianceforclimateaction.org/


 


Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE