Illegale handel in exotische huisdieren - Nieuwe campagne legt focus op EU-regelgeving

Illegale handel in exotische huisdieren - Nieuwe campagne legt focus op EU-regelgeving

Brussel, 6 november 2023 - De illegale handel in exotische dieren houdt ernstige gezondheidsrisico’s in en kan de biodiversiteit in België en in de landen waar de dieren vandaan komen bedreigen. Smokkelaars van wilde dieren maken misbruik van het gebrek aan kennis bij liefhebbers van exotische huisdieren. Daarom lanceren TRAFFIC en WWF een campagne om mensen met interesse in zo’n dieren er attent op te maken dat er stricte EU-regels gelden.

De Europese Unie (EU) is een grote afzetmarkt voor exotische dieren, vooral reptielen, amfibieën, siervogels en vissen zijn populair. Hoewel veel van deze dieren legaal verhandeld worden, is de EU ook een primaire markt voor smokkelaars die profijt willen halen uit illegale handel.
 
Zij maken gebruik van achterpoortjes om toegang tot de reguliere markt te krijgen en smokkelen beschermde diersoorten naar Europa. Ze gebruiken online handel, sociale media, beurzen en dierenwinkels om mensen met interesse in zulke dieren te bereiken.
 
Er is een algemeen gebrek aan bewustzijn over de regels die bestaan rond handel en bezit van exotische dieren. Door onwettelijke huisdieren te kopen, dragen mensen onbewust bij tot de handel in wilde diersoorten.

Ontraden

WWF en TRAFFIC lanceren een nieuwe campagne om dit thema onder de aandacht te brengen. 'Je bewust zijn van de regels is een belangrijke stap om niet per ongeluk betrokken te zijn bij de smokkel van wilde dieren. Met deze campagne willen we de risico’s gelinkt aan de illegale handel van huisdieren blootleggen en mensen aansporen om legale en duurzame keuzes te maken, indien ze van plan zijn om een dier in huis te halen', vertelt Emilie Van der Henst, Senior Manager Wildlife Trafficking bij TRAFFIC.

Europese Unie = spil

De illegale handel in wilde dieren genereert jaarlijks miljarden euro’s voor smokkelaars. In de landen van oorsprong draagt dit bij tot de achteruitgang van de biodiversiteit, heeft het een negatief effect op de bestaanszekerheid van mensen en bedreigt het de nationale veiligheid. De smokkel van wilde dieren houdt ook ernstige gezondheidsrisico’s in, aangezien het de nodige medische controles omzeilt en Europese ecosystemen blootstelt aan invasieve soorten.
 
Tussen 2018 en 2021 werden elk jaar meer dan 3.000 levende vogels, reptielen en amfibieën in beslag genomen in Europa. Velen waren bestemd voor de illegale handel in exotische huisdieren.

84 inbeslagnames, 2 arrestaties 

In 2022 werden gedurende enkele weken een blik geworpen op online platformen en sociale media, in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. TRAFFIC, WWF en IFAW vonden er: 508 Appendix I of II specimen die voorkomen op de lijst van de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES), en 34 specimen van non-CITES siervogelsoorten. Deze bevindingen werden overgedragen aan de bevoegde diensten per land voor verder onderzoek. De meeste van deze online advertenties waren gelinkt aan de illegale handel in exotische huisdieren.

Nog in 2022 heeft Europol, met steun van TRAFFIC, WWF en de Spaanse Guardia Civil, een cyberpatrouille aan het werk gezet om de smokkelaars online te identificeren. 61 personen of bedrijven werden onderzocht, wat leidde tot 84 inbeslagnames van wilde dieren, en twee arrestaties (tot nu toe). 20 EU-landen en zes Latijns-Amerikaanse landen deden mee aan deze operatie.

Meer informatie over de EU-regels inzake de handel en het bezit van exotische huisdieren: https://www.traffic.org/unitenl/

Over het UNITE-project

Het UNITE-project bundelt de inspanningen van gerechtelijke instanties, NGO's, EU- en internationale agentschappen en de financiële en particuliere sector om milieucriminaliteit te bestrijden. Het is bedoeld om criminele netwerken te verslaan die betrokken zijn bij de handel in afval, illegale houthandel of bedreigde diersoorten, in en via de EU, en om de opbrengsten van deze illegale activiteiten terug te krijgen. Het project wordt gefinancierd door het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie via het Fonds voor interne veiligheid - Politie. Het wordt geleid en uitgevoerd door de Franse Gendarmerie (OCLAESP), de Italiaanse Carabinieri, de Guardia Civil (SEPRONA), de Hongaarse en Slowaakse politie en de NGO's IFAW, WWF-Hongarije, WWF-Frankrijk, WWF-België en TRAFFIC, in natura.

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.

Over TRAFFIC
TRAFFIC is een toonaangevende niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd werkt rond de handel in wilde dieren en planten. Met het oog op duurzame ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit, wil TRAFFIC voorkomen dat de handel in wilde dieren en planten een bedreiging vormt voor de natuur. Meer informatie via www.traffic.org.